FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Archive.org suomeksi

Creative Commons

Mikä on Creative Commons?

Kun nauhoitat laulun, kirjoitat kirjan, tai tuotat minkä tahansa luovan teoksen, omistat tuon teoksen tekijänoikeudet. Tämä merkitsee, että kirjoittajalla on laillinen oikeus estää muita käyttämästä tätä teosta, mutta se merkitsee myös, että tekijällä on laillinen oikeus antaa muiden käyttää teosta.

Perinteinen tapa hallita tätä tekijänoikeuden omistajuutta on ollut kaiken teoksen käytön kieltäminen. Jos joku tahtoo käyttää tekijänoikeuden alaista teosta, näiden "oletusarvoisten" tekijänoikeussääntöjen alaisuudessa niin ei voi tehdä ilman teoksen tekijän selkeää hyväksyntää. Tekijä voi sitten määritellä millä ehdoilla teosta saa käyttää. He voivat esimerkiksi myydä työn tai sallia sen käytön ilmaiseksi.

Viime aikoihin asti tämä oli tapa hallita miltei kaiken luovan työn tekijänoikeuksia.

Creative Commons on voittoa tuottamaton järjestö, jonka on luonut hyvin mielenkiintoisen tavan tekijänoikeuksien tarkempaan hallintaan. Vuonna 2002 Creative Commons julkaisi sarjan lisenssejä, joita voi käyttää tekijänoikeuksien alaisiin töihin, ja jotka mahdollistavat sallivamman tekijänoikeuksien hallinnan. Nämä lisenssit on tarkoitettu sallimaan tiedon vapaampi virtaaminen ja synergisoimaan luovaa kasvua antamalla muiden käyttää teosta ilman tekijän selkeää lupaa tietyillä ehdoilla. Nämä ehdot ovat hyvin anteliaita.

Kaikkein vapaamielisimmät Creative Commons -lisenssit antavat kenen tahansa käyttää materiaalia mihin tahansa tarkoitukseen, kaupalliseen tai epäkaupalliseen. Vähiten salliva lisenssi mahdollistaa teoksen epäkaupallisen käytön, kunhan sitä ei muuteta ja sen tekijä mainitaan. On olemassa monia lisenssejä, jotka sijaitsevat näiden kahden ääripään välillä, ja Creative Commons on kehittänyt melko helpon tavan kuvailla näitä. Lisenssien tärkeimmät muuttujat on esitetty seuraavin käsittein:

Attribution (by): Kuka tahansa voi käyttää teosta, jos käyttäjä mainitsee tekijän.

Noncommercial tai NonCommercial (nc): Kuka tahansa voi käyttää teosta epäkaupallisiin tarkoituksiin.

No Derivative Works tai NoDerivs (nd): Kuka tahansa voi käyttää työtä, kunhan sitä ei muuteta.

ShareAlike (sa): Kuka tahansa voi käyttää työtä, mutta johdannaisteoksia saa jakaa eteenpäin ainoataan saman lisenssin alaisuudessa kuin alkuperäistä työtä.

Creative Commons käyttää näitä käsitteitä kuvaamaan lisenssejään. Suosituimpiin sisältyy:

  1. Attribution alone (by)
  2. Attribution + Noncommercial (by-nc)
  3. Attribution + WhatIs.NoDerivs (by-nd)
  4. Attribution + WhatIs.ShareAlike (by-sa)­
  5. Attribution + Noncommercial + WhatIs.NoDerivs (by-nc-nd)
  6. Attribution + Noncommercial + WhatIs.ShareAlike (by-nc-sa)

Jos tahdot käyttää teokseesi jotain näistä lisensseistä, käy Creative Commonsin verkkosivulla (http://www.creativecommons.org) saadaksesi tietoa niiden käytöstä.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.