FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Avoin mediatuotanto

ALUKSI

Avoin mediatuotanto -opas tarjoaa tukea pienimuotoisten video-ohjelmien tekoon ja julkaisuun. Opas on suunnattu ihmisille ja yhteisöille, jotka tahtovat käyttää videota viestinnässään ja julkaista ohjelmia verkossa.

Ryhtyäksesi tekemään kiinnostavia ja toimivia ohjelmia ei sinulla välttämättä tarvitse olla alan koulutusta tai mittavia tuotantoteknisiä resursseja. Avoin media tarkoittaa matalan kynnyksen mediaa, jossa tuotantoympäristönä toimivat kevyet laitteet, avoimen lähdekoodin ilmaiset ohjelmistot sekä internetin vapaat sisällöt ja julkaisukanavat.

Oppaan tavoite on tarjota suomeksi käytännönläheisiä ohjeita ja suosituksia tähän uuteen tuotantoympäristöön. Video-, televisio- ja elokuvatuotanto ovat siirtymässä perinteisestä toimintakulttuurista uuteen avoimen julkaisun maisemaan, jonka tunnetuin edustaja Wikipedia viettää oppaamme julkaisupäivänä 10-vuotisjuhlaansa. 

Oppaan aluksi luomme katsauksen YHTEISÖMEDIAN MAISEMAAN. Verkko- ja yhteisömedian käytäntöjen lisäksi kuvaamme kevyen, nopean ohjelmatuotannon lähtökohtia ja esittelemme videotuotantoon ja jakeluun soveltuvia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja julkaisualustoja. Luomme katsauksen myös verkosta löytyviin vapaan sisällön resursseihin ja avoimiin lisensointimalleihin.

Jos video-ohjelmien tuotanto on sinulle uutta, löydät perustietoja ohjelman suunnitteluun, kuvauksiin ja tarvittavaan kalustoon oppaan TUOTANTO-osiosta.

Mikäli olet jo tehnyt ohjelmia, voit oppaan avulla perehtyä tuotantoon ja julkaisuun avoimilla välineillä Leikkaus ja JULKAISU -osioissa. Esittelemme videon työstöprosessin hyödyntäen avoimen lähdekoodin OpenShot-editoria, joka toimii Linux-ympäristössä, ja annamme ohjeita videon julkaisemiseen ja jakamiseen internetissä.

Oppaan taustalla ovat kirjoittajien kokemukset Avoin media -työpajoista, joissa muutaman tunnin tuotantona on synnytetty toimivia ohjelmia open source -menetelmin. Kiitämme pajojen osallistujia hyvästä palautteesta, joka siivitti oppaan toteutusta.

Toivomme että oppaaseen kootut ohjeet tuovat apua tuotantoosi. Tärkein ohjeemme on kuitenkin tekemällä oppiminen: harjoitus tekee mestarin myös avoimen median tuotannossa.

Helsingissä 15.1.2011

Kirjoittajat

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.