FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Etherpad fa

بررسی موارد مختلف

موارد بررسی شده ذیل  مقداری اطلاعات زمینه ای و ایده  درباره چگونگی استفاده از Etherpad  به شما می دهد.

فراخوان های اجتماعی P2PU.org

نرم افزار Etherpad به عنوان ابزاری برای ارتباط میان همکاران در یک جوامع دانشگاهی به کار برده می شود و همچنین برای برنامه ریزی های مداوم.  دعوتنامه هایی حاوی یک پیوند 'Link' به یک نسخه Pad در ميان همکاران چرخش می شود. با اینکه  ابزارهای دیگری مورد استفاده  قرار می گیرند اما Pad ابزاری کلیدی است. این فراخوان می تواند شامل یک پیوند به google hangout ( نوعی ابزار گپ) ، پیوندهایی به Pad های دیگر که حاوی اطلاعات دقیق جلسات و پروژه های گذشته باشد.

 با استفاده از Etherpad در رفع موانع برای وارد شدن 'Log in'  کمک می کند. هر کس می تواند بر روی پیوندی که در میان همکاران چرخش شده  کلیک کند و شروع به ویرایش کند. برای افرادی که بطور همزمان روی یک Pad  کار می کنند یک قرارداد برای استفاده از این Pad وجود دارد و یکی از این قراردادها این است که مشخص شود چه کسی چه بخشی از این Pad را ویرایش می کند. کاربران جدید به عنوان شرکت کنندگان وارد می شوند و نام خود را با نوشته هایی که وارد می کنند، پیوند می زنند.

یک Pad  می تواند همزمان با گپ صوتی گپ نوشتاری استفاده شود. گاهی مکالمه صوتی خاموش شده و کاربران تمرکز خود را بر روی نوشتن و اضافه کردن مطالب به Etherpad  می گذارند. این مطالب می تواند از منابع گوناگون بریده و چسبانده' Copy Paste' شود و یا  پیوندهایی به اطلاعات عمیق تریاز منابع خارجی باشد.  این روند جلسه هفتگی افراد این گروه مختلط را ترغیب می کند تا اطلاعات را در یک مکان گرد هم آورند و نمایان داشته باشند. عنصر همزمان بودن توجه را بر روی خود کار قرار داده و اطمینان می دهن که به منظور اتمام کار در زمان مقرر هیچ گونه وقفه ای ایجاد نمی شود.

استفاده از Pad برای فعالیتهای سیاسی ، اجتماعی …

نرم افزار Etherpad  در بسياری از جوامع فعالان مورد استفاده قرار گرفته . اغلب اوقات این Pad ها ایمن نیستند بدین معنا که توسط  کلمه عبور محافظت شده اند بلکه به این علت  که این مکان  شرکت را برای هر شخص ناشناسی مهیا می کنند. دو نوع از Pad  به دفعات استفاده شده : pad.riseup.net و piratepad.net.

‏Pad ها به دلایل فراوانی مورد استفاده قرار گرفته اند. از Hacktivism بی نام و یا گروهی ( ورود غیر قانونی به شبکه های اطلاعاتی محرمانه به منظور جمع آوری مدارک و شواهد و برای فعالیتهای  سیاسی و اجتماعی…) گرفته تا توسط گروهای فعالان مدنی در اسپانیا .

برخلاف ابزاری همچون Google docs  كه در آن كاربران  برای همکاری باید وارد شوند، این امر برای استفاده از Etherpad الزامی نیست. در حالی که بسیاری از خدمات بزرگ اطلاعاتی همچون نشانی IP ( نشانی های شناساننده ) کاربران متصل شده را وارد می کنند، می توان Etherpad را طوری سازماندهی کرد که هیچ گونه اطلاعاتی از کاربران وصل شده را ضبط نکند. با این حال، حذف اطلاعات از این طریق  و فقدان روند کاربران این Pad هر را عملا بی نام و نشان می کند.

 درباره عناصر امنیتی Etherpad در بخشهاي ديگر این راهنما مطلب
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/12/what-its-like-to-participate-in-anonymous-actions/67860/
http://arstechnica.com/tech-policy/2011/05/german-police-seize-pirate-party-servers-looking-at-anons-toolkit/

 Primary Pad

نصب شونده ای است متناسب با Etherpad  که توسط یک آموزگار تنظیم شده که ابتدا ارزش Pad ها را برای استفاده آموزگاران مدارس، درک کرد. افزودنی Primary Pad را می توان از این نشانی بدست آورد: http://primarypad.com

فهرست موارد استفاده بلقوه Primary Pad شامل این موارد می شود:

  • ایجاد اندیشه ها، ایده ها و فهرست ها
  • همکاری همزمان با دیگران در تهیه یک نسخه
  • قسمت کردن بخشهایی از اطلاعات در حین کار در یک گروه و یا در یک فضای همکاری مشترک
  • بهینه کردن مهارت های مهم تایپ کردن و نوشتن و همچنین تفکر انتقادی
  • مدیریت وظیفه
  • داستان نویسی

این سایت دارای منابعی می باشد که می تواند which outline ایده هایی را پیرامون چگونگی استفاده از Etherpad در محیط  used in the class room به شما بدهد.  . 


http://digitalclass.wordpress.com/2009/04/07/two-uses-of-etherpad-in-the-classroom-to-promote-higher-order-thinking-skills/

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.