FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

FIREFOX Farsi

سازماندهی  Configuration مرورگر  

می توانید مرورگر خود را با تغییراتی که در گزینه های موجود در مرورگر ایجاد می کنید سازماندهی کنید.  بسته به نوع سیستم عاملی که استفاده می کنید پنجره تنظیمات این عمل تغییر می کند..

ویندوز  Tools  >  Options
لینوکس Edit> preferences
مکینتاش  Firefox > Preferences

مروری بر گزینه های مختلف

گزینه های بسیاری وجود دارند که می توان آنها را تغییر داد ولی امکان ذکر همه آنها در این راهنما مقدور نیست . اما در ادامه مروری داریم بر آن گزینه هایی که می توانیم تغییر دهیم.

  General
در اینجا می توانید گزینه های مربوط به مکان ذخیره کردن فایل ها و تنظیم Homepage را تغییر داد.  شما می توانید وب سایت مورد علاقه خود را به عنوان Homepage برای Firefox قرار دهید تا هربار که آنرا باز می کنید Firefox بصورت  خودکار این صفحه را باز کند.

Tabs خانه های جدول
در اینجا می توانید گزینه های مربوط به جدول بندی صفحات باز شده را تغییر دهید.

Content
 
گزینه های اصلی در اینجا مربوط به زبان نمایش شده و مجوز دادن برای باز شدن صفحات pop-up و یا  java می باشند.

Applications
چنانچه از طریقه برخورد Firefox با فایلهای مختلف ناراضی هستید می توانید تغییراتی را در این قسمت اعمال کنید.

Privacy
در این قسمت تنظیمات مربوط به محرمانگی وجود دارند.

 Security
می توانید کلمات عبور را در این قسمت مشاهده و یا حذف کنید و یا یک شاه کلمه عبور Master password را در اینجا تنظیم کنید. در این مورد در قسمت دیگری از این راهنما مطالب بیشتری وجود دارد.

 sync 
نام یک سرویس خدماتی است که اطلاعات موجود در Firefox را در بین چندین رایانه بطور همزمان نشان می دهد..

 Advanced
گزینه های بسیاری در اینجا وجود دارد ولی تغییر نهانگاه Cache  و مجوزها certificates مواردی هستند که بعدا به آنها خواهیم پرداخت.

سازماندهی تخصصی با استفاده از صفحه  about:config

می توانید به موارد بیشتری برای سازماندهی پنجره مرورگر خود دست یابید. برای این منظور می بایست به قسمت   about : config در پنجره Firefox  رفته و هشدار زیر را دریافت خواهید کرد.:

i_promise.jpg

گزینه I'll be careful, I promise را کلیک کنید. اکنون شما در صفحه سازماندهی پیشرفته هستید. در اینجا می توانید به تمامی متغیرهای سازماندهی دست بیابید. قبل از اعمال هر گونه تغییر باید درک بالایی از این متغیرها داشته باشید تا از فعالیتهای ناخواسته مرورگر خود پیشگیری کنید..

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.