FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Firefox suomeksi

Sivujen kopiointi, lataaminen ja tulostaminen

Kopioiminen, tallentaminen ja tulostaminen 

Kopioiminen, tallentaminen ja tulostaminen ovat perustehtäviä, joita varmasti haluat suorittaa selaimellasi jo alusta alkaen. Alla on muutama vinkki tehtävien helpottamiseksi.

Tekstin kopioiminen

 1. Valitse kopioitava teksti.
 2. Valitse selaimen Muokkaa-valikosta Kopioi.

Voit nyt liittää kopioimasi tekstin haluamaasi ohjelmaan.

Vaihtoehtoisesti voit kopioida tekstiä myös näin:

 1. Valitse kopioitava teksti.
 2. Napsauta hiiren oikeata painiketta, jolloin aukeaa ponnahdusvalikko.
 3. Valitse Kopioi.

Teksti- tai kuvalinkin kopioiminen

 1. Vie hiiren osoitin teksti- tai kuvalinkin päälle.
 2. Napsauta hiiren oikeata painiketta, jolloin aukeaa ponnahdusvalikko. 
 3. Valitse Kopioi linkin osoite tai Kopioi kuvan osoite. Jos kyseessä on kuvalinkki, voit valita kumman tahansa vaihtoehdon.

Voit nyt liittää kopioimasi kuvan tai linkin haluamaasi ohjelmaan tai Firefoxin osoiteriville.

 

Verkkosivun ja sen osien tallentaminen

Koko sivun tallentaminen

Jos tallennat verkkosivun kovalevyllesi, voit tarkastella sivua silloinkin kun et ole yhteydessä internetiin. 

 1. Avaa Tiedosto-valikko.
 2. Valitse Tallenna sivu nimellä... Tämä toiminto avaa "Tallenna nimellä" -dialogin.
 3. Valitse sivulle tallennuskohde.
 4. Anna sivulle tiedostonimi.
 5. Valitse sivulle tallennusmuoto:
  • Verkkosivu, täydellinen: Tämä vaihtoehto tallentaa koko verkkosivun kuvineen. Voit tarkastella sivua jälkeenpäin alkuperäisessä muodossaan kuvineen kaikkineen, mutta sivun HTML-linkkirakenne ei välttämättä säily. Firefox luo koneellesi uuden hakemiston, johon se tallentaa sivun näyttämiseen tarvittavat kuva- ja muut tiedostot.
  • Verkkosivu, pelkkä HTML: Tämä vaihtoehto tallentaa sivun ilman kuvia. Sivun alkuperäinen HTML-linkkirakenne säilyy, koska Firefox tallentaa sen omaan kansioonsa.
  • Tekstitiedostot: Tämä vaihtoehto tallentaa sivun tekstitiedostona. Alkuperäinen HTML-linkkirakenne ei säily, mutta voit tarkastella sivun tekstiversiota millä tahansa tekstieditorilla.
 6. Napsauta "Tallenna"-painiketta.

Kehyksen tallentaminen verkkosivulta

 1. Vie hiiren osoitin kehyksen sisään.
 2. Press Ctrl and click onNapsauta kehystä hiiren oikealla painikkeella, jolloin aukeaa ponnahdusvalikko. 
 3. Valitse Tämä kehys > Tallenna kehys nimellä... Tämä toiminto avaa "Tallenna nimellä" -dialogin.
 4. Valitse kehykselle tallennuskohde.
 5. Anna kehykselle tiedostonimi.
 6. Valitse kehykselle tallennusmuoto.
 7. Napsauta "Tallenna"-painiketta.

Kuvan tallentaminen verkkosivulta

 1. Vie hiiren osoitin kuvan päälle.
 2. Napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella, jolloin aukeaa ponnahdusvalikko. 
 3. Valitse Tallenna kuva nimellä... Tämä toiminto avaa "Tallenna kuva" -dialogin.
 4. Valitse kuvalle tallennuskohde.
 5. Anna kuvalle tiedostonimi.
 6. Napsauta "Tallenna"-painiketta.

Sivun tallentaminen sitä avaamatta

Tämä menetelmä on hyödyllinen silloin, kun haluat hakea internetistä muotoilemattoman verkkosivun, jota ei ole tarkoitettu katseltavaksi.

 1. Vie hiiren osoitin sivulle osoittavan linkin päälle.
 2. Napsauta linkkiä hiiren oikealla painikkeella, jolloin aukeaa ponnahdusvalikko. 
 3. Valitse Tallenna nimellä... Tämä toiminto avaa "Tallenna nimellä" -dialogin.
 4. Valitse sivulle tallennuskohde.
 5. Anna sivulle tiedostonimi.
 6. Napsauta "Tallenna"-painiketta.

Huomaa: Tietyt linkit lataavat ja tallentavat automaattisesti tiedostoja koneellesi sen jälkeen kun olet napsauttanut niitä. Tällaisten linkkien URL-osoitteet alkavat usein merkkijonolla "ftp" tai päättyvät tiedostopäätteeseen kuten "au" tai "mpeg." Nämä linkit voivat lähettää koneellesi ohjelmia, ääntä tai videoita sekä käynnistää apuohjelmia, jotka tukevat kyseisiä tiedostoja.

Vinkki: Jos haluat asettaa internetistä löytämäsi kuvan työpöytäsi taustakuvaksi, napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella. Valitse sitten avautuvasta ponnahdusvalikosta Aseta työpöydän taustakuvaksi...  

 

Sivun tulostaminen

 1. Avaa Tiedosto-valikko.
 2. Valitse Tulosta.

Valitun tekstin tulostaminen

 1. Valitse tulostettava teksti.
 2. Valitse Tiedosto > Tulosta. "Tulosta"-dialogi aukeaa.
 3. Mene kohtaan Tulostusalue ja valitse Valinta.

Sisällön asettelu tulostetulla sivulla riippuu verkkosivun laatijan muokkaamista asetuksista sekä tulostetun sivun koosta, ei siis näytölläsi näkyvän ikkunan koosta. Teksti pakataan ja kuvat asetellaan uudelleen paperikoon mukaan.

 

Tulostettavan sivun esikatseleminen

Jos haluat etukäteen nähdä, miltä tulostettava sivu tulee näyttämään, voit käyttää Firefoxin esikatselutoimintoa:

 1. Avaa Tiedosto-valikko.
 2. Valitse Tulostuksen esikatselu. Firefox siirtyy esikatselutilaan.

Esikatselutilassa voit suorittaa seuraavia toimintoja:

 • Esikatsella jokaista tulostettavaa sivua erikseen: Voit selata sivuja napsauttamalla nuolipainikkeita (Ensimmäinen sivu, Edellinen sivu, Seuraava sivu, Viimeinen sivu).
 • Muuttaa sivujen skaalausta eli kokoa: Jos esimerkiksi haluat pienentää sivukoon puoleen alkuperäisestä, avaa Koko-pudotusvalikko ja valitse "50%". Jos taas haluat, että Firefox muuttaa sivukoon automaattisesti vastaamaan tulostuspaperin leveyttä, valitse "Sovita". Voit myös skaalata sivut haluaamasi prosenttikokoon alkuperäisestä valitsemalla "Oma".
 • Vaihtaa sivujen suuntaa: Jos haluat, että sivut tulostuvat paperin lyhyt reuna ylöspäin, valitse Pysty . Jos taas haluat, että sivut tulostuvat poikittain eli paperin pitkä reuna ylöspäin, valitse Vaaka .
 • Muuttaa sivujen asetuksia: Lisää tulostusasetuksia löydät napsauttamalla painiketta "Sivun asetukset". Lisää vinkkejä tähän löydät seuraavan otsikon alta.
 • Tulostaa: Kun olet muuttanut halaumasi asetukset, napsauta "Tulosta".

Huomaa: Kaikki edellä esitellyt esikatselutoiminnot eivät ole käytössä Mac- ja Linux-käyttöjärjestelmissä tai ne voivat poiketa yllä kuvatusta.

 

Sivun asetusten muuttaminen

Huomaa: Kaikki alla esiteltävät sivun asetukset eivät ole käytössä Mac- ja Linux-käyttöjärjestelmissä tai ne voivat poiketa alla kuvatusta.

Jos haluat muuttaa sivujen tulostusasetuksia Firefoxissa, voit käyttää Sivun asetukset -toimintoa:

 1. Avaa Tiedosto-valikko.
 2. Valitse Sivun asetukset... "Sivun asetukset" -dialogi aukeaa.

"Sivun asetukset" -dialogissa voit muuttaa seuraavia tulostusasetuksia:

 • Muoto ja valinnat-välilehti: Voit muuttaa sivujen suuntaa, skaalausta eli kokoa sekä muita asetuksia:
   • Suunta:
   • Pysty
   • Jos haluat tulostaa sivut normaalisti lyhyt reuna ylöspäin, valitse Pysty .
    • Vaaka
    Jos haluat tulostaa sivut vaakasuoraan eli pitkä reuna ylöspäin, valitse
  Vaaka
   .
 • Koko: Anna haluamasi tulostuskoko prosentteina alkuperäisestä. Jos esimerkiksi haluat pienentää sivut puoleen alkuperäisestä, kirjoita "50".
  • Sovita sivun leveyteen: Jos haluat, että sivu sovitetaan vastaamaan tulostuspaperin leveyttä, valitse tämä vaihtoehto.
 • Asetukset:
  • Tulosta tausta (värit ja kuvat): Jos haluat tulosteeseesi myös  taustakuvat ja -värit, valitse tämä vaihtoehto. Jos vaihtoehtoa ei ole valittu, vain verkkosivun etualalla olevat kuvat ja värit tulostuvat.
 • Marginaalit ja ylä-/alatunnisteet-välilehti: Tällä välilehdällä voit muuttaa marginaaleja sekä ylä- ja alatunnisteita.
  • Marginaalit:
   • Ylä, Ala, Oikea, Vasen: Anna ylä-, ala- sekä oikean ja vasemman marginaalin leveydet millimetreinä.
  • Ylä- ja alatunnisteet: Jokainen pudotusvalikko vastaa yhtä aluetta joko ylä- tai alatunnisteessa. Kolmen ylimmän valikon avulla voit muuttaa ylätunnisteen tietoja ja kolmen alimman valikon avulla puolestaan alatunnisteen tietoja. Vasemmanpuoleiset valikot vastaavat paperin vasempaan ylä- tai alareunaan tulostuvia tietoja, oikeanpuoleiset valikot oikeaan ylä- tai alareunaan tulostuvia tietoja ja keskimmäiset valikot niiden väliin tulostuvia tietoja. Jokaisessa valikossa voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:
    • --tyhjä--
    Jättää alueen tyhjäksi.
   • Otsikko
   Lisää tulosteisiin verkkosivun otsikon.
 • URL

Lisää tulosteisiin verkkosivun URL-osoitteen (URL-osoitteet alkavat yleensä merkkijonolla "http://").

 • Pvm/Aika

Lisää tulosteisiin verkkosivun tulostuspäivämäärän ja -kellonajan.

 • Sivu #: Lisää jokaiseen tulosteeseen sivunumeron.
 • Sivu #/#: Lisää jokaiseen tulosteeseen sivunumeron sekä kokonaissivumäärän. Jos esimerkiksi tulostaisit viisisivuisen verkkosivun, kolmannella tulostussivulla näkyisi "3/5".
 • Oma

Voit lisätä tulosteisiin haluamasi tekstin. Seuraavat koodit ovat  käytössäsi:

 • &PT: Sivunumerot ja sivujen kokonaismäärä (esimerkiksi "3/5")
 • &P: Sivunumerot
 • &D: Päivämäärä
 • &U: URL-osoite
 • &T: Sivun otsikko

Vinkki: Jos haluat etukäteen nähdä, miltä ylä- ja alatunnisteisiin tekemäsi muutokset tulosteessa näyttävät, valitse Tiedosto > Tulostuksen esikatselu.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.