FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Gtranscode suomeksi

Johdanto

GTranscode

gt_cover_3_en  
Transkoodauson prosessi, jossa ääni- tai videotiedosto (tai joukko tiedostoja) muunnetaan yhdestä mediaformaatista toiseen. Linuxissa eräs parhaista sovelluksista tämän tekemiseen on Transcode, joka on komentoriviltä käytettävä sovellus. GTranscode on graafinen käyttöliittymä Transcode-komentorivisovellukselle. GTranscode helpottaa Transcoden käyttöä niille, jotka eivät ole tottuneet käyttämään komentoriviä, tai jotka eivät ole aiemmin kokeilleet transkoodausta.  

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.