FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Komentorivin perusteet

Emacs

Emacs

Emacs on hyvin tehokas tekstieditori. Voit käynnistää Emacsin kirjoittamalla sen nimen komentoriville.

$ emacs

Jos käytät tyypillistä graafista GNU/Linux-jakelua, tämä komento avaa uuden ikkunna, jossa Emacs pyörii.

emacs_en 
 

Emacs on editori, joka on niin tehokas, että monet käyttäjät avaavat Emacsin tietokoneen avattuaan ja jättävät sen päälle koko istunnon ajaksi. Jos tahdot pitää Emacsin päällä pidemmän aikaa, on hyödyllistä suorittaa Emacs taustalla, jotta komentorivi vapautuu toiselle komennolle.

$ emacs &

Joskus tahdot ehkä ajaa Emacsin suoraan pääteikkunassa. Käytä silloin valitsinta -nw (ei ikkunaa). You

$ emacs -nw

Voit ladata tiedoston editoitavaksi käynnistäessäsi Emacsin antamalla tiedoston nimen emacs-komennon jälkeen. 

$ emacs tiedostonimi

Screenshot_emacs_montage.office.fsf.org_1_en 

Peruseditointikomennot

Kun Emacs on päällä, on joukko peruseditointikomentoja, joita voit käyttää. Suurimmassa osassa tästä kirjasta käytämme merkintätapaa ctrl + x osoittamaan, että on tarpeen painaa Ctrl (Control) -näppäintä, ja sen jälkeen näppäintä x samanaikaisesti Ctrl -näppäimen ollessa pohjassa, jonka jälkeen molemmat näppäimet vapautetaan.  Tässä Emacs-luvussa käytämme Emacs-dokumentaation merkintätapaa, joka lyhentää näppäimet ctrl + x muotoon C-x.

C-x C-f (lataa tiedosto puskuriin)

Komento C-x C-f (paina Ctrl-näppäintä, paina ja vapauta x, paina ja vapauta f, vapauta Ctrl) lataa tiedoston levyltä Emacsin puskuriin (Emacsin työalue) editointia varten. Sinulta kysytään ladattavan tiedoston nimeä. Voit sen jälkeen tehdä muutoksia puskuriin kirjoittamalla ja käyttämällä muita Emacsin komentoja. Tätä puskuria ei tallenneta levylle, ennen kuin erikseen pyydät sitä, esimerkiksi komennolla C-x C-s.

C-x C-s (tallenna tiedosto puskuriin)

Komento C-x C-s tallentaa nykyisen Emacs-bufferin levylle nykyisenä nimettynä tiedostona. Tiedoston nimi on palkissa ikkunan alaosassa.

 

C-x C-c (poistu Emacsista)

Tämä komento poistuu Emacsista. Jos on jäljellä tallentamattomia puskureita, Emacs kysyy tahdotko tallentaa ne.

C-h t (aloittaa Emacs-oppaan)

Komento C-h t (paina näppäintä Ctrl, paina ja vapauta h, vapauta Ctrl, paina ja vapauta t) aloittaa Emacs-oppaan. Tämä opas esittelee Emacsin peruskomentoja askel askeleelta.

C-h ? (yleinen ohje)

Tämä komento tarjoaa joukon ohjevaihtoehtoja.

C-k (tuhoa rivi)

Komento C-k tuhoaa (poistaa) nykyisen rivin nykyisessä puskurissa kursorista rivin loppuun asti.

C-y (palauta rivi)

Tämä komento palauttaa viimeksi poistetun rivin tai joukon rivejä ja liimaa sen kursorin nykyiseen sijaintiin.

Muita Emacsin ominaisuuksia

Emacsissa on erilaisia tiloja erilaisten yleisten ja harvinaisten tiedostotyyppien muokkaamiseen. Näitä on tekstille, komentotulkkiskripteille, Python-skripteille ja niin edelleen. Jokainen tila määrittelee uudelleen esimerkiksi tabulaattorinäppäimen painalluksen vaikutukset, jotta se toimii sopivimmalla tavalla kyseiselle tiedostotyypille. Nämä tilat käynnistyvät automaattisesti tietyille tiedostotyypeille. Nämä tilat käynnistyvät automaattisesti monille tiedostotyypeille, riippuen tiedoston päätteestä tai tiedoston ensimmäisestä rivistä.

Emacsia voi laajentaa. Voit ohjelmoida sen käyttäytymään kuten tahdot, esimerkiksi käyttämällä sisäänrakennettua, helposti käytettävää skriptikieltä Emacs Lisp. Katso lisätietoa Emacs-dokumentaatiosta.

Emacs-dokumentaatio

Emacs on dokumentoitu hyvin ilmaisissa lähteissä. Kirjoita info emacs komentorivillä (tai C-h r Emacsin sisältä) lukeaksesi koko virallisen dokumentaation. On myös lyhennetty opassivusto (kirjoita man emacs komentorivillä).  Aloittelijoille paras tapa Emacsin oppimiseen on aiemmin mainittu interaktiivinen opas. 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.