FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Komentorivin perusteet

Interaktiivinen muokkaus

Interaktiivinen editointi

Monet ihmiset, varsinkin aloittelijat, käyttävät nuolinäppäimiä siirtyäkseen ympäriinsä komentorivillä. Monet ihmiset voivat tehdä niin paljon nopeammin kuin kestäisi muistella monimutkaisempia mutta tehokkaampia vaihtoehtoja. Monet näistä menetelmistä ovat oppimisen arvoisia, joten esittelemme ne tässä.

Komentotulkissa on kaksi erilaista valikoimaa näppäinkomentoja, jotka ovat inspiroineet kaksi tehokasta tekstieditoria, Emacs ja vi (luultavasti kaksi tehokkainta olemassaolevaa tekstieditoria). Käyttämällä näppäinkomentoja komentorivivelhot voivat kirjoittaa ja muokata jopa pitkiä komentorivejä sekunnin murto-osassa. Jos opettelet komentotulkin tarjoamia näppäinkomentoja, vaikka ne näyttäisivätkin aluksi epäkäytännöllisiltä, voit pian tehdä niin.

Huomaa: Voit käyttää Emacsin ja vi:n näppäinkomentoja ainoastaan, jos osaat kirjoittaa kymmensormijärjestelmällä. Jo et osaa, kannattaa opetella mahdollisimman nopeasti. Se on ehdottomasti sen arvoista. 

Oletusarvoisesti BASH-komentotulkki käyttää Emacsin näppäinkomentoja. Jos tahdot käyttää vi:n näppäinkomentoja, kirjoita seuraava komento:

$ set -o vi

Voit siirtyä takaisin Emacsin näppäinkomentoihin kirjoittamalla:

$ set -o emacs

Emacsin ja vi:n näppäinkomennot ovat ihan erilaisia, molempiin tottuminen vie aikaa. Sinun kannattaisi kokeilla molempia, jotta löytäisit itsellesi paremmin sopivan vaihtoehdon. Tämä kappale käsittelee oletusarvoisesti käytössä olevia Emacsin näppäinkomentoja. Jos opettelet vi:tä, voit siirtyä niihin näppäinkomentoihin, ja ne tuntuvat hyvin intuitiivisilta.

Vihje: Älä yritä opetella kaikkia näppäinkomentoja kerralla! Ihmisen aivoja ei ole suunniteltu sellaisiin asioihin, joten unohdat melkein kaikki niistä. Sen sijaan kannattaa opetella 4-5 käyttökelpoisimmalta vaikuttavaa näppäinkomentoa ja käyttää niitä säännöllisesti - oppia tekemällä. Myöhemmin voit palata tähän lukuun ja opetella lisää näppäinkomentoja. Pian pyörit vauhdilla komentorivillä!

Emacsin näppäinkomennot

Emacsin näppäinkomennoissa käytetään paljon Ctrl ja Alt -näppäimiä. Kokeneet Emacsin käyttäjät uudelleenkartoittavat usein CapsLock -näppäimensä näppäimeksi Ctrl, jotta voivat kirjoittaa Emacs-komentoja mukavammin (ja välttääkseen rasitusvammoja!). Kun aloitat Emacsin näppäinkomentojen säännöllisen käytön, neuvomme sinua tekemään samoin.

Liikkuminen ympäriinsä 

Kaksi perusnäppäinkomentoa liikkumiseen ympäriinsä komentorivillä Emacs-tilassa ovat Ctrl + f ja Ctrl + b. Ne siirtävät kursoria yhden merkin oikealle tai vasemmalle:

 

 Ctrl + f  Liiku eteenpäin yksi merkki
 Ctrl + b  Liiku taaksepäin yksi merkki

Tietenkin voit tehdä samat kursorinliikkeet käyttäen nuolinäppäimiä näppäimistölläsi. Kuten yllä mainittiin, voit käyttää Emacsin näppäinkomentoja Ctrl + f ja Ctrl + b ollaksesi tehokkaampi, sillä käsiesi ei tarvitse lähteä näppäimistön kirjainosasta. Et välttämättä huomaa nopeuseroa heti (varsinkaan jos et ole vielä nopea kirjoittaja), mutta kun saat enemmän kokemusta komentorivin käytöstä, et varmasti tahdo enää koskea nuolinäppäimiin!

Seuraava taulukko listaa joitain näppäinkomentoja, joiden avulla voit navigoida komentorivillä vielä nopeammin:

 

 

 Alt + f  Liiku yksi sana eteenpäin
 Alt + b  Liiku yksi sana taaksepäin
 Ctrl + a  Liiku rivin alkuun
 Ctrl + e  Liiku rivin loppuun

 

Käyttämällä ylläolevassa taulukossa esiteltyjä näppäinkomentoja voit nopeuttaa komentorivieditointia dramaattisesti. Jos esimerkiksi kirjoitat väärin hyvin pitkän tiedostonimen, näppäinkomento Alt + b vie kursorin takaisin sanan alkuun - hankalien merkki kerrallaan tapahtumien siirtymisten tekeminen nuolinäppäimillä on tarpeetonta. Näppäimet home ja end ovat vaihtoehto näppäinkomennoille Ctrl + a ja Ctrl + e.

Tekstin editoiminen

Kaksi yleisimmin käytettyä muokkauskomentoa ovat seuraavat:

 

Ctrl+t Vaihda kursoria ennen oleva merkki ja kursorin alla/jälkeen oleva merkki
Alt+t Vaihda kursorin jälkeen oleva sana ja kursorin alla/jälkeen oleva sana 

Näihin kahteen komentoon menee jonkin aikaa tottua, mutta molemmat ovat erittäin käyttökelposia. Komennon Ctrl + t päätoiminto on korjata kirjoitusvirheitä, komentoa Alt + t käytettiin usein "vetämään" sanaa eteenpäin komentorivillä. Katso seuraavaa komentoriviä (alleviivaus merkitsee kursorin sijaintia):

$ echo yksi_kaksi kolme neljä 

 

Jos painat tässä tilanteessa näppäimiä Alt + t, sana ennen kursoria ("yksi") vaihtuu sanaksi kursorin jälkeen ("kaksi"). Kokeile! Tulos näyttää tältä: 

 

$ echo kaksi yksi_kolme neljä 

Voit huomata kaksi asiaa. Ensinnäkin sanojen "yksi" ja "kaksi" järjestys on käännetty. Toiseksi kursori on siirtynyt eteenpäin sanan "yksi" mukana. Nyt kursorin siirtymisen hyvä puoli on se, että voit painaa Alt + t vielä kerran, jotta "yksi" vaihtaa paikkaa seuraavan sanan "kolme" kanssa:

$ echo kaksi kolme yksi_neljä

Painamalla näppäimiä Alt + t toistuvasti, voit "vetää" sanaa eteenpäin, kunnes se on komentorivin lopussa. (Voit tietenkin tehdä saman yksittäiselle kirjaimelle käyttäen näppäimiä Ctrl + t.)

Ensin näiden kahden paikanvaihtokomennon toiminta voi vaikuttaa hieman hämmentävältä. Leiki niillä jonkin aikaa, ja totut siihen.

Tekstin poistaminen ja palauttaminen

Tässä on näppäriä komentoja tekstin poistamiseen: 

 

 Ctrl + d  Poistaa merkin kursorin alta
 Alt + d  Poistaa kaiken tekstin kursorista nykyisen sanan loppuun
 Alt + askelpalautin  Poistaa kaiken tekstin kursorista nykyisen sanan alkuun asti

Komennot Alt + d ja Alt + askelpalautin eivät poista tekstiä, vaan tappavat sen. Tappaminen eroaa poistamisesta siinä, että poistettu teksti on kadonnut pysyvästi, mutta tapetun tekstin voi palauttaa henkiin käyttämällä seuraavaa komentoa:

 

 Ctrl + y  Palauttaa aiemmin tapetun tekstin

 

Voimme nähdä esimerkin avulla miten tämä toimii:

 

 

 

$ echo yksi kaksi 

Kursorin sijainnin osoittaa taas alaviiva. Jos painat tässä tilanteessa Alt + askelpalautin, sana "kaksi" ja sen jälkeen olevat välilyönnit tapetaan, jolloin komentorivi näyttää tältä:  

$ echo yksi 

Jos nyt painat näppäimiä Ctrl + y, tapettu teksti palautetaan takaisin komentoriville. Voit tehdä tämän monta kertaa. Jos painat Ctrl + y kolme kertaa, näet seuraavan rivin:

$ echo yksi kaksi kaksi kaksi 

Kuten voit nähdä, tekstin tappaminen on paljolti samanlainen kuin leikkaustoiminto useimmissa nykyaikaisissa tekstinkäsittelyohjelmissa. Jos tekstiä ei tapeta vaan poistetaan (painamalla Ctrl + d), sitä ei voida palauttaa komentoriville. Ainoa tapa palauttaa se on käyttää peruuta-toimintoa, joka esitellään alla.

Seuraavassa on luultavasti tehokkaimmat komennot tekstin tappamiseen:

 

 Ctrl + k  Tapa kaikki teksti kursorista rivin loppuun
 Ctrl + u  Tapa kaikki teksti kursorista rivin alkuun 

Kuten tavallista, paras tapa oppia nämä komennot on kokeilla niillä. Huomaat, että pitkien tekstinpätkien tappaminen, ja milloin tarpeellista, palauttaminen, voi säästää paljon aikaa.

 

 

Muutosten peruuttaminen

Voit peruuttaa viimeisen tekemäsi muutoksen seuraavalla komennolla:

 

 Ctrl + _  Peruuta viimeinen muutos

Vaihtoehtoinen tapa tehdä sama asia on painaa näppäimiä Ctrl + xu. (Paina x ja u vuorotellen, kun pidät näppäintä Ctrl pohjassa.)

Navigoi komentotulkin historiassa

Komentotulkki tallentaa viimeksi antamasi komennot. Tämä mahdollistaa aiemmin kirjoitettujen komentojen palauttamisen, jolloin voit välttyä kirjoittamasta niitä uudelleen. Tässä on tärkeimpiä komentoja komentotulkin komentohistoriassa suunnistamiseen:

 

 Ctrl + p  Mene edelliseen komentoon historiassa
 Ctrl + n  Mene seuraavaan komentoon historiassa
 Ctrl + >  Mene historian loppuun
 Ctrl + r  Etsi historiasta aiemmin annettuja komentoja
 Ctrl + g  Peruuta hakeminen historiasta

Katsotaanpa näiden komentojen toimintaa yksinkertaisen esimerkin avulla. Avaa komentotulkki ja kirjoita seuraavat komennot:

$ echo kaksi
kaksi
$ echo kolme
kolme
$ echo neljä
neljä

Kun olet kirjoittanut nämä komennot, sinulle jää tyhjä komentorivi odottamaan syötettäsi. Paina nyt näppäimiä Ctrl + p. Voit nähdä, että viimeksi kirjoitettu komento näkyy komentorivilläsi: "echo neljä". Jos painat uudestaan Ctrl + p, siirryt pidemmälle "ylöspäin" komentohistoriassa, jolloin komentorivillä näkyy "echo kolme". Paina nyt Ctrl + n ja näet tulleesi takaisin komentoon "echo neljä": Ctrl + n toimii aivan kuin Ctrl + p, mutta toisin päin. Nuolinäppäimet ylös ja alas ovat vaihtoehdot näille.

Painettuasi näppäimiä Ctrl + p ja kenties Ctrl + n muutaman kerran, voit mennä takaisin komentoriville, jota kirjoitit ennen kuin aloitit historiassa navigoimisen. Voit tehdä tämän painamalla Ctrl + >.

Kuten voit havaita, komentorivin historia on vain pitkä lista viimeaikaisia komentoja. Voit siirtyä ylös ja alas listalla painamalla Ctrl + p ja Ctrl + n. Ja voit painaa näppäintä Enter enter milloin tahansa suorittaaksesi valitun komentorivin.

Koska komentorivin historia on vain pitkä lista, se on myös etsittävissä. Tämä tehdään useimmiten komennolla Ctrl + R. Oletetaanpa, että olet antanut komennot "echo kaksi", "echo kolme" ja "echo neljä". Yritä painaa Ctrl + R nyt. Voit nähdä, että uusi komentokehote ilmestyy, ja se sanoo "reverse-i-search". Jos kirjoitat kirjaimen "k", hyppäät välittömästi historian viimeiselle komentoriville, joka sisältää kirjaimen "k", joka on tietenkin "echo kolme". Sieltä voit käyttää komentoja Ctrl + p ja Ctrl + n navigoidaksesi historiassa, kuten aiemmin on mainittu. Tai voit muokata hakua kirjoittamalla toisen kirjaimen, esimerkiksi "a". Silloin hyppäät komentoon "echo kaksi", koska se on viimeisin komento, joka sisältää kirjaimet "a". Tai voit vain peruuttaa haun painamalla Ctrl + g.

Jos olet hieman eksyksissä käyttäessäsi komentotulkin historiatoimintoja, älä huolestu! Jos harjoittelet, opit pian siirtymään rutiinimaisesti edestakaisin komentotulkin historiassa, jolloin vältät pitkien komentorivien kirjoittamisen uudestaan. 

Interaktiivinen editointi: esimerkki

Seuraava esimerkki näyttää sinulle, kuinka interaktiivinen editointi nopeuttaa valtavasti työtäsi. Oletetaanpa, että olet kirjoittanut seuraavan komentorivin:

$ echoo ne two three
bash: echoo: command not found

Bash heittää virheen, koska komentoa "echoo" ei ole olemassa. Tarkoitit tietenkin komentoa "echo one two three". Ehkä yllätyt, että tarvitaan vain viisi näppäinkomentoa korjaamaan tämä virhe:

  1. Paina Ctrl + p saadaksesi edellisen komentorivin ruudulle, nimittäin väärin kirjoitetun komentorivin.
  2. Paina Ctrl + a siirtääksesi kursorin rivin alkuun.
  3. Paina Alt + f siirtääksesi kursorin yhden sanan eteenpäin. Kursori on nyt väärin kirjoitettujen sanojen "echoo" ja "ne" välissä.
  4. Paina Ctrl + t. Näet että kursoria edeltävä "o" ja kursorin alla oleva välivyönti on vaihdettu keskenään: "echoo ne" on nyt "echo one".
  5. Paina lopuksi Enter suorittaaksesi korjatun komentorivin.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.