FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Komentorivin perusteet

Muut kielet

Muut skriptauskielet

Komentotulkki on ihmeellinen ystävä. Jos olet lukenut koko kirjan tähän asti, voit olla huumaantunut sen tarjoamista mahdollisuuksista. Mutta komentotulkki on silti hyvin rajoittunut verrattuna moniin kieliin. Annamme sinulle vain maistiaisen muista työkaluista ja kielistä, joita voit tutkia.

Kaksi perinteistä työkalua, AWK ja Sed, kutsutaan yleensä komentotulkista. Molemmat tekevät syötteelle toimenpiteitä rivi kerrallaan. Voit ajatella niitä kokoonpanolinjoina, joille työläiset lastaavat tiedoston rivi riviltä. Jokainen rivi käsitellään järjestyksessä. Nämä ovat klassisia esimerkkejä suodattimista, mikä on hyvin läheisesti GNU/Linuxiin liittyvä käsite. Suodattimet solmitaan yhteen piippuihin | -merkillä, jolloin jokaisen komennon ulostulosta tulee seuraavan komennon syöte. 

Seuraava osa käsittelee säännöllisiä lausekkeita. Ne ovat oma kielensä, mutta voit tehdä paljon oppimalla muutaman yksinkertaisen ominaisuuden. Ne ilmaantuvat jatkuvasti eri paikoissa: vi-tyylisissä tekstieditoreissa, grep-komennossa, AWK:ssa ja Sedissä sekä kaikissa seuraavissa kielissä. 

Skriptauskielet keksittiin tekemään ohjelmoinnista helppoa ja mahdollistamaan sovellusten luominen nopeasti. Toisin kuin AWK ja Sed, ne toimivat yleensä yksinään, eivät osana piippuja tai muita ympäristöjä, joissa ne vain luovat rivin ulostuloa jokaista sisään tulevaa riviä kohden. Komentotulkkiin verrattuna näiden kielten etuina ovat:

  • Monipuolinen laskenta kokonais- ja liukuluvuilla
  • Olio-ohjelmointi, jonka avulla voit pitää tiedon yhdessä sitä manipuloivien funktioiden kanssa
  • Monimutkaisia tietorakenteita, jotka voivat varastoida niihin liittyvää erityyppistä tietoa

Tässä kirjassa on lyhyet luvut kolmesta ohjelmistomaailman tämän hetken suosituimmasta skriptauskielestä: Perlistä, Pythonista ja Rubystä. Kohtaat monia työkaluja ja tuotteita, jotka mahdollistavat laajennukset näiden kielien avulla.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.