FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Komentorivin perusteet

Tiedostorakenne

Tiedostot ja hakemistot

Vaikka olet kiinnostunein tiedostoista omassa kansiossasi tai hakemistossasi, on hyvä tietää mitä muuta järjestelmääsi sisältyy. Tässä luvussa katsomme GNU/Linuxin sisään. 

Tässä on lista eräistä yleisistä hakemistoista suoraan juurihakemiston alla (juurihakemiston nimi on vain "/"):

 

 /bin Perusohjelmat. Ohjelmat, jotka ovat täysin välttämättömiä. Näitä ovat vain komentotulkki ja komennot.
  /boot Käynnistystiedostot. Näitä tarvitaan koneesi käynnistämiseen.
  /dev Laitetiedostot. Kuvailevat fyysisiä asioita, kuten kovalevyjä ja osioita.
  /etc Konfiguraatiotiedostot. Erilaiset asetukset.
  /home Käyttäjien kotihakemistot.
  /lib Peruskirjastot. Perusohjelmat tarvitsevat näitä.
  /media Käyttöönottopisteet siirrettäville medioille.
  /mnt Liitospisteet. Järjestelmänvalvojille, joiden täytyy tilapäisesti ottaa käyttöön tiedostojärjestelmä.
  /opt Kolmannen osapuolen ohjelmat.
  /proc Prosessien tiedostojärjestelmä. Kuvailee prosesseja ja tilatietoa, ei tallenneta levylle.
  /root Järjestelmänvalvojan tiedostot.
  /sbin Järjestelmänvalvojan perusohjelmat. Kuten /bin, mutta vain järjestelmänvalvojan käytettävissä.
  /srv Tiettyyn palveluun liittyvät tiedostot.
  /sys Järjestelmän tiedostojärjestelmä. Kuin proc. Tiedostot muistiin perustuvassa tiedostojärjestelmässä ovat usein hakemistossa tempfs.
  /tmp Tilapäiset tiedostot. Tiedostot, joita ei säilytetä käynnistysten välillä, ovat usein hakemistossa tempfs.
  /usr Useimmat ohjelmat. Hakemistot bin, etc, lib ja sbin uudestaan, mutta vähemmän tärkeille tiedostoille.
  /var Muuttuva data. Kuten tmp, mutta säilytetään uudelleenkäynnistysten välillä

 

Suurimman osan aikaa sinun ei tarvitse tietää hakemistojärjestelmästä oman kotihakemistosi ulkopuolella, mutta joskus tämä tieto on tarpeen. Ehkä yleisimpiä käyttötapoja on, kun tahdot muuttaa järjestelmän konfiguraatiotiedostoa tai katsoa lokien viestejä, jotka tallentavat järjestelmän tapahtumia ja voivat paljastaa järjestelmässäsi olevien ongelmien syyt. (Lokiviestit löytyvät yleensä hakemistosta "/var/log".) 

Perinteisesti GNU/Linuxin konfiguraatio tehtiin editoimalla tekstitiedostoja. Tänään useimmat suositut GNU/Linux -järjestelmät kannustavat käyttäjiä tekemään järjestelmän konfiguraation graafisten hallintatyökalujen avulla. Joskus tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tai haluttavaa, joten voit päätyä editoimaan konfiguraatiotiedostoja tekstinkäsittelyohjelmalla. Tämä on yleensä vaikeampaa, koska sinun täytyy tietää, missä nämä tiedostot ovat ja miten niitä voi editoida, ja joskus joudut myös lähettämään ajossa olevalle ohjelmalle viestejä tai uudelleenkäynnistämään sen, jotta se lukee muutoksesi. Tällä menetelmällä on kuitenkin hyvät puolensa, kuten kyky konfiguroida tietokoneita, joissa ei ole grafiikkaa, tai konfiguroida ohjelmia, joille ei ole graafista konfiguraatio-ohjelmaa.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.