FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OGG Theora suomeksi

ENKOODAUS FFMPEG2THEORALLA

ffmpeg2theora

ffmpeg2theora on hyvin kehittynyt Theoran koodaussovellus. Kehittyneempi toiminnallisuus tulee sillä hinnalla, että on pakko käyttää komentoriviä, koska graafista käyttöliittymää ei ole tarjolla Mac OS X ja Windows -käyttöjärjestelmiin voit ladata fmpeg2theoran osoitteesta http://v2v.cc/~j/ffmpeg2theora/download.html. Jos käytät GNU/Linuxin uutta versiota, on hyvin todennäköistä, että distrosi tulee ffmpeg2theora-pakettien kanssa, tai että ne voidaan asentaa distron ohjelmistopakettien hallintaohjelmalla.

Peruskäyttö

Komentorivillä voit kirjoittaa:

ffmpeg2theora my_source_video.mp4 -o my_theora_video.ogv

 Tämä koodaa lähdetiedoston "my_source_video.mp4" ja luo uuden Theora-videotiedoston "my_theora_video.ogv".

Parametrien lisääminen

Jos et ole tyytyväinen koodauksen tuloksiin, on aika alkaa säätämään koodaamisen parametrejä. Aloitamme säätämällä koodatun videon laatua. Laatu annetaan numerolla: 0 on alhaisin laatu ja pienin tiedosto, 10 on korkein laatu ja suurin tiedosto. Yritä koodata tämä korkealaatuisena videona, jonka laatu on 9, ja korkealaatuisena äänen laatuna 6: 

 

ffmpeg2theora my_source_video.mp4 -o my_theora_video.ogv \
    --videoquality 9 --audioquality 6

Seuraavat esimerkit näyttävät koodauksen perusparametrit. Kopioi ja liimaa se ja muokkaa sitä sopimaan tarpeisiisi:

ffmpeg2theora my_source_video.mp4 -o my_theora_video.ogv \
    --videoquality 9 --audioquality 6 \
    --croptop 0 --cropbottom 0 --cropleft 0 --cropright 0 \
    --width 720 --height 576 \
    --title "Video Title" --artist "Artist Name" --date "1997-12-31"

Jos et tahdo skaalata videoruudun kokoa, pudota optiot --width ja --height. Ei ole tapaa määritellä skaalaa, joten katso sisään tulevan videon kokoa ja laske kohteen ruutukoko tarpeen mukaan. Useimmissa tapauksissa on paras vain määritellä yksi optioista --width tai --height, puuttuva optio säädetään sitten automaattisesti oikeaan arvoon.

Kehittyneemmät optiot

Ffmpeg2theora tukee monia muita parametrejä kehittyneempään käyttöön, niitä kaikkia ei voida kuvailla tässä yksityiskohtaisesti. Saadaksesi yleiskuvan kaikista tarjolla olevista optioista, kirjoita: 

ffmpeg2theora --help

Riippuen käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä, voit kyetä avaamaan ffmpeg2theora -manuaalin kirjoittamalla

man ffmpeg2theora

 Seuraavat optiot ovat usein käyttökelpoisia:

--sync

Kopioi mikä tahansa lähdevideon audio-video synkronisaatio kohteena olevaan Theora-videoon. Riippuen käytetystä lähdevideosta tämä voi korjata audio-videon viivästyksen ongelmat, jotka johtuvat koodausprosessista.

--keyint  

Aseta avainruutujen väli, esimerkiksi ruutujen määrä avainruutujen välissä. Suuren -kokoiset arvot johtavat pienempään videon kokoon, kuitenkin etsiminen ja leikkaaminen ei toimi hyvin Theora-tiedostoissa, joissa on suuri avainruutujen väli. 

 --framerate

Asettaa kuvataajuuden luodulle videotiedostolle. Jos yrität luoda Theora-tiedostoja, joiden tiedostokoko on hyvin pieni, yritä tarkentaa puolet videon kuvantaajuudesta. 

 --starttime   --endtime

Nämä kaksi vaihtoehtoa antavat sinun kopioida vain osan lähdevideosta kun koodaat. Määritä ja määräksi sekunteja videon alusta.

2-Pass koodaus

Tuleva versio 0.25 ffmpeg2theorasta tulee tukemaan 2-pass koodaustilaa, jota kuvaillaan tässä osassa. Kun versio 0.25 julkaistaan, lataa se osoitteesta http://v2v.cc/~j/ffmpeg2theora/download.html. Nämä esimerkit eivät toimi vanhemmilla versioilla.

Miksi 2-Pass -koodaus

2-Pass -koodaus on kohuttu. Monet ihmiset ajattelevat, että joudut koodaamaan kaksi kertaa saadaksesi jatkuvan subjektiivisen laadun kokemuksen koko videon ajan. Näin sitä käytetään monissa epävapaissa videokoodekeissa, kuten DivX:ssä. Kuitenkin, kuten olemme nähneet, ffmpeg2theora kykenee hyvin koodaamaan jatkuvaa kohdelaatua varten yhdellä kerralla käyttäen optiota --videoquality.

Ainoa todellinen etu 2-Pass tilan käytössä sen sijaan että käyttäisi optiota --videoquality, on kyky luoda annetun kokoinen Theora-videotiedosto. Ajattele, että tahdot koodata videon, jonka täytyy mahtua yhdelle CD-levylle, jossa on 700 MB tilaa tarjolla. Jos tahdot jatkuvana pysyvän videon laadun, mutta etukäteen et voi arvata mikä --videoquality osuu täsmälleen kokoon 700 MB. 2-Pass -tilan käyttö sopii tähän täsmälleen.

2-Pass tilan käyttö

Jos tahdot koodata videon "my_source_video.mp4" Theora-videoksi, niin että tiedostokoko on täsmälleen 700MB. ffmpeg2theora ei salli koodatun tiedoston suoraa määrittelyä. Sen sijaan tarkennat keskimääräisen videon bittinopeuden videota varten. Myös audio vaatii dataa, joka täytyy ottaa huomioon.

Päättääksemme videon keskimääräisen bittinopeuden joudumme ensin etsimään lähdevideon "my_source_video.mp4" koon. Ffmpeg2theora voi auttaa meitä tässä. Kirjoita:

ffmpeg2theora --info "my_source_video.mp4"

Mikä printtaa muun tiedon mukana:

{
  "duration": 2365.165100,
  "bitrate": 6437.331055,
 [..]

}

Emme voi käyttää koko 2368 kBit/s pelkälle videollemme. Meillä on mhyös ääniraita, joka tarvitsee 128kBit/s. Kun vähennämme tästä 1% otttaakseemme huomioon äänen ja videon kapsuloinnissa jääneen tilan, meille jää 2218 kBit/s videolle ja 128 kBit/s äänelle.

Seuraava komento tekee 2-pass -enkoodauksen, luoden Theoran videotiedoston "my_theora_video.ogv":

ffmpeg2theora my_source_video.mp4 -o my_theora_video.ogv \
    --two-pass --videobitrate 2218 --audiobitrate 128

Huomaa, että toisin kuin muissa 2-pas -enkoodaajissa, ffmpeg2theora -komento täytyy antaa vain kerran. Jos sinun täytyy hallita prosessia tarkemmin ja tehdä kroppausta, skaalausta jne., voit vapaasti kopioida muita vaihtoehtoja edellisissä osissa annetuista esimerkeistä.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.