FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OGG Theora suomeksi

ENKOODAUS VLC:LLÄ

Enkoodaus VLC:llä

VLC-mediasoitin (www.videolan.org) mahdollistaa videotiedostojen helpon koodauksen Theora-muotoon. Koodaus voidaan tehdä joko graafisen käyttöliittymän kautta tai komentoriviltä. Seuraavat ohjeet on kirjoitettu Ubuntussa toimivaa VLC:n 1.0.1 versiota varten.

Graafisen käyttöliittymän käyttö

Kun käynnistät VLC-mediasoittimen, sinut viedään suoraan sen pääikkunaan:

vlc_en

 

Media-valikossa voit valita Convert/Save. Tämä avaa seuraavan dialogin:

convertb_01_en

 

Kohdassa File Selection klikkaa Add ja valitse lähdevideo koodattavaksi. Sen jälkeen voit klikata Convert/Save valikon alaosassa. Tämä vie sinut koodausdialogiin:

convertb_02_en

Kohdassa Destination klikkaa Browse ja valitse sijainti sille Theora-tiedostolle, jonka tahdot luoda. Muistakaa, että oikea tiedostonimen laajennus Theora-tiedostolle on .ogv. Kohdassa Settings aseta profiili kohtaan "Video - Theora + Vorbis (OGG)".

Sen jälkeen paina Start -nappia. Tämä aloittaa koodausprosessin ja vie sinut takaisin VLC:n päädialogiin:

convert_10_en

Ikkunan alaosassa on näkyvissä teksti "Streaming". Tämä osoittaa, että se on nopeasti koodaamassa tiedostoasi. Liukusäädin liikkuu hitaasti oikealle koodauksen edistyessä. Kun koodaus on valmis, liukusäädin siirtyy takaisin vasemmalle ja "Streaming" -teksti katoaa.

Kehittyneemmät vaihtoehdot 

Jos et ole tyytyväinen koodauksen lopputulokseen, yritä muuttaa joitain kehittyneempiä koodausparametrejä. Edellisessä koodausdialogissa, ennen Startin painamista, paina nappia, jossa on työkaluikoni, juuri vasemmalle profiilin valinnasta:

convertc_01_en

Tämä avaa uuden dialogin, jossa on 4 välilehtä, jotka on nimetty; "Encapsulation", "Video codec", "Audio codec" ja "Subtitles". Varmista, että et muuta mitään parametrejä kohdassa "Encapsulation". Tarvitsemasi videon koodausoptiot ovat "Video codec" -välilehdessä, joka näytetään alla:converto_00_en

Jos koodauksen tuloksena oleva laatu on hyvin heikko, yritä nostaa Bitratea. Jos videon lähdemateriaalilla on hyvin korkea resoluutio, yritä asettaa Scale arvoon 0.5 koodataksesi puolella alkuperäisestä resoluutiosta. Tätä kirjoitettaessa videon resoluution muuttaminen ei toimi kunnolla kaikelle lähdemateriaalille, kun VLC 1.0.1 on käytössä. 

Koodaus komentoriviltä

Jos koodaat suuren joukon tiedostoja Theora-muotoon, VLC-dialogin läpi klikkailu voi käydä pitkästyttäväksi ja virheitä tulee helposti. VLC:n komentorivikäyttöliittymä pelastaa tältä. Vaikka se ei ole yhtä intuitiivinen kuin graafinen käyttöliittymä, se antaa sinun toistaa täsmälleen koodausprosessin, jsosa on pysyvät parametrit.

Seuraavien komentoja voit käyttää koodataksesi lähdevideosi (tässä tapauksessa tiedostoja kutsutaan nimillä "my_source_video.mp4" ja "my_theora_video.ogv" you can of course, use whatever name you want) samoilla parametreillä, joita käytetään graafisessa käyttöliittymässä yllä:

vlc my_source_video.mp4 \
    --sout="#transcode{vcodec=theo,vb=800,scale=1,deinterlace=0,\
              acodec=vorb,ab=128,channels=2,samplerate=44100}\
            :standard{access=file,mux=ogg,dst='my_theora_video.ogv'}"

Kaikki aiemmin kehittyneemmissä koodausoptioissa määritellyt parametrit annetaan nyt tekstimuodossa. Ainoat merkitykselliset optiot, joiden merkitys ei ole heti selvä, ovat vb, joka merkitsee videon bittinopeutta, ja ab, joka merkitsee koodatun audion bittinopeutta.

Suositellut koodausoptiot

Yllä näytetty komentorivi pelkästään käyttää parametrejä, jotka annettiin graafisessa käyttöliittymässä, mikä ei ole mitenkään optimoitua Theoran koodaukseen. Voimme tehdä paljon paremmin käyttämällä optioita, jotka ovat tarjolla pelkästään komentorivillä. Parempi tapa voisi olla käyttää seuraavaa komentoriviä pohjana koodaukselle. Muuttele sitä sopimaan tarpeisiisi:

vlc my_source_video.mp4 \
  --sout-theora-quality=5 \
  --sout-vorbis-quality=1 \
  --sout="#transcode{venc=theora,vcodec=theo,scale=0.1,deinterlace=0,\
       croptop=0,cropbottom=0,cropleft=0,cropright=0,\
       acodec=vorb,channels=2,samplerate=44100}\
      :standard{access=file,mux=ogg,dst='my_theora_video.ogv'}"

Tässä esimerkissä videon ja audion laatu on spesifioitu numeroilla, jotka jatkuvat arvosta 0 (matalin laatu) arvoon 10 (korkein laatu). Jos tahdot poistaa mustat tai häiriöiset reunat videon ympäriltä, käytä optioita välillä croptop ja cropright. 

Nämä esimerkit vaativat, että VLC:n asennuksesi tulee VLC Theora -pluginin kanssa. Varmista pluginin olemassaolo kirjoittamalla:

vlc -p theora

Vaikka tämä printtaisi "No matching module found" voi edelleenkin olla mahdollista koodata se Theoraan, käyttämällä ffmpeg-pluginia, joka tukee myös Theoraa. Kuitenkin kehittyneempi "--sout-theora-quality" -optio ei ole tarjolla ffmpegissä.

Mikset käyttäisi graafista käyttöliittymää

Theora-koodekki toimii parhaiten, kun koodataan määritellylle videolaadulle. Koodaus annetulle kohdebittinopeudelle antaa aina huonompia tuloksia samalle tiedostokoolle. Valitettavasti ei ole tapaa määritellä videon kohdelaatua graafisen käyttöliittymän kautta, minkä vuoksi sinun ei pitäisi käyttää sitä mihinkään professionaaliseen koodaustyöhön. Huomaa myös, että et voi leikata videon reunoja kun koodaat graafisesta käyttöliittymästä.

 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.