FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OGG Theora suomeksi

TEE DIAESITYS

Dianäytöksen luominen

Ogg Video Tools tarjoaa komentorivin työkalun, jota kutsutaan oggSlideshowksi. Sillä voi luoda diaesityksiä kuvasarjasta JPG- tai PNG-muodossa ja käyttää erilaisia efektejä kuvien vaihtoa ja esitystä varten. 

Rakenne: oggSlideshow [ Vaihtoehdot] kuva1 kuva2 kuva3 

Jokainen kuva luetaan tiedostojärjestelmästä ja sen kokoa muutetaan sopimaan videon ruutukokoon, jolle voidaan antaa -s -vaihtoehto. Jos kuvasuhde ei sovi videoruutuun, mustat reunat lisätään. 

Seuraavia tehosteita tuetaan kuvien siirtymissä:

plain: Kuvat seuraavat toisiaan.

crossfade: Ensimmäinen kuva häipyy asteittain, seuraava ilmestyy aste asteelta. Ristihäivytyksen kesto on 1 sekunti.

blurring:
Kuva epätarkennetaan ennen kuin se katoaa. Seuraava kuva näkyy epätarkkana, mutta tarkkenee vähitellen.

Eräs erikoistehoste on Ken Burns -efekti, joka on nimetty kuuluisan dokumentaristin mukaan. Tämä efekti lähentää kuvan läpi esityksen aikana. Tämän tehosteen siirtymä on asetettu ristihäivytykseksi.

On myös vaihtoehtoja bittinopeuden asettamiseksi, yhden kuvan esitysajan asettamiseksi, sekä ulostulotiedoston nimen määrittelemiseksi. Nämä on esitetty alla:

Komentorivin vaihtoehdot:

-s

Asettaa videoruudun koon. Oletuskoko on480x320.

Esimerkki: -s 320x240

-f

Asettaa videon ruutunopeuden, joka annetaan ruutuina sekunnissa. Oletusarvoinen ruutunopeus on 24 ruutua sekunnissa.

Esimerkki: -f 16

-o

Asettaa ulostulotiedoston nimen. Oletusarvoinen nimi on slideshow.ogv.

Esimerkki: -o myShow.ogv

-l

Asettaa kuvan esitysajan. Jos sinulla on 10 kuvaa ja asetat 10 sekunnin ajan, videon kokonaispituus on 1:40 (eli 100 sekuntia).

Esimerkki: -l 10

-d

Asettaa videon datanopeuden, joka mitataan bitteinä sekunnissa. Tämä on tarkoitettu ylemmäksi sietokynnykseksi. Lopullinen Theora-tiedosto voi olla odotettua pienempi.

Esimerkki: -d 1024000

-t

Asettaa kuvan siirtymän tehostetyypin, kuten yllä on kuvattu. Tuetut tyypit ovat:

  • kb
Ken Burns -tehoste (oletus)
  • cf
kuvan ristihäivytys siirtymään
  • p
tavallinen kuvaesitys
  • b
epätarkka siirtymä

Esimerkki: -t p

-e

Mahdollistaa ruudun koon muuttamisen. Jos kuva ei sovi videoruudun kuvasuhteeseen, se voidaan "uudelleenkehystää" lisäämällä mustat reunat. Tämä vaihtoehto on käyttökelpoinen vain Ken Burns -efektin kanssa (vaihtoehto -t kb). Muiden siirtymätehosteiden kanssa kuvat uudelleenkehystetään automaattisesti myös ilman -e vaihtoehtoa. 

Esimerkki: -t kb -e

Äänen lisääminen diaesitykseen

oggSlideshow voi tehdä vain mykkiä videotiedostoja. Äänen lisääminen jälkikäteen vaatii käyttämään vain muutamia muita työkaluja.

Olettakaamme, että loit diaesityksen käyttäen kaikkia kuvia hakemistostasti joitainKuvia, kuten tässä komentorivin esimerkissä näytetään:

$ oggSlideshow -s 320x240 -f 24 -o diaesitys.ogv -d 512000 joitainKuvia/*.jpg

Ennen kuin lisäät äänen, joudut ensin luomaan ääniraidan, jolla on sama pituus kuin diaesityksellä. Diaesityksen pituus tulostetaan diaesityksen luomisprosessin lopussa. Vaihtoehtoisesti sen voi nähdä käyttämällä seuraavaa komentoa:

$ oggLength diaesitys.ogv

Tämä palauttaa videon pituuden millisekunteina. Tätä tietoa käyttäen voimme leikata Ogg/Vorbis äänistreamin saman pituiseksi. Tässä esimerkissä pituus on 5,6 sekuntia:

$ oggCut -l 5600 aaniRaitani.ogg muutettuAaniRaitani.ogg
Molempien streamien liittämiseksi yhteen mediatiedostoon (
newSlideshow.ogm
), käytämme komentoa oggJoin:
$ oggJoin uusiDiaesitys.ogv muokattuAaniRaitani.ogg diaesitys.ogv

Nyt olet valmis!

Aloituskuvan lisääminen

Diaesityksen ensimmäisen kuvan täytyy usein olla otsikkokuva, joka kertoo joitain tietoja diaesityksestä. Luo lyhyt ja yksinkertainen diaesitys, jota voit käyttää otsikkona, käyttäen vain yhtä kuvaa:

$ oggSlideshow -s 320x240 -f 24 -tp -o aloitusKuva.ogv -l 10 -d 512000 \ aloitusKuva.jpg

Tässä diaesityksen tyyppinä on plain (-tp), jolloin kuva näkyy sellaisena kuin se on. Kesto on 10 sekuntia (oletusarvo on 8 sekuntia).

Liitämme kuvan diaesityksemme diaesitys.ogv alkuun käyttäen komentoa oggCat:

$ oggCat kokoDiaEsitys.ogv aloitusKuva.ogv diaesitys.ogv

Tietenkin voimme myös lisätä ääniraidan, kuten aiemmin on kuvailtu: 

 

oggJoin uusiDiaEsitys.ogv muokattuAaniRaitani.ogg kokoDiaEsitys.ogv

Skripti kaikkea varten

Seuraava pääteskripti yhdistää kaiken tässä luvussa esitellyn, se luo diaesityksen, jossa on alkutekstit ja äänet.

#!/bin/sh
#
# käyttö: ./diaesitys ~/kuvahakemistoni/ äänitiedosto.oga ulostulotiedosto.ogm
#
# Muutettavat muuttujat
#
# videon ruutukoko
SIZE="640x360"
#
# diaesitys-streamin datanopeus bitteinä sekunnissa
DATARATE="1024000"
#
# yhden kuvan esitysaika sekunteina
PR_TIME="10"
#
# ruutunopeus kuvina
FRAMERATE="24"
#
# uudelleenkehystä kuva
# Tämä lisää mustat kehykset kuvaan, jotta kuvasuhde pysyy ennallaan.
# Ken Burns -efektillä tämä ei ole välttämätönsä, mutta liukumat voivat olla
# tasaisempia.
#REFRAME="-e"
REFRAME=""
#
# uudelleensämpläys
# Tämä vaihtoehto määrittelee, kuinka gdlib lataa kuvan.
# Koska gdlibin koonmuuttamismekanismi on todella hyvä, sitä käytetään
# tuomaan se arvoon, joka on lähellä videon ruutukokoa (yleensä vähän isompi).
# Et yleensä näe suurta eroa, mikäli muutat tätä arvoa. Pidä se ennallaan.
# (oletusarvo on 1.2).
RESAMPLE="1.2"
#
# diaesityksen tyyppi
# kb - Ken Burns -efekti (liukuu ja lähentää)
# p  - tavallinen (kuva vain näkyy, ei ristiinhäivytystä kuvien välillä)
# cf - ristiinhäivytys (kuvien näyttö, ristiinhäivytys kuvien välillä)
TYPE="kb"
#
#
# Tilapäinen tiedostonimi
TMP_VIDEOFILE="slideshow_tmp.ogv"
TMP_AUDIOFILE="audio_tmp.oga"

# diaesityksen luominen
oggSlideshow -s $SIZE -d $DATARATE -l $PR_TIME -f $FRAMERATE \
 $REFRAME -r $RESAMPLE -t $TYPE -o $TMP_VIDEOFILE $1/*.jpg

# mikä tämän pituus on
LENGTHVIDEO=`oggLength $TMP_VIDEOFILE`

#
# leikkaa äänitiedostoa
LENGTHAUDIO=`oggLength $2`

#
# onko äänitiedosto liian lyhyt?
if [ $LENGTHVIDEO -gt $LENGTHAUDIO ]
then
  echo "varoitus diaesitys ($LENGTHVIDEO) on pidempi kuin äänitiedostosi ($LENGTHAUDIO)"
  exit -1
fi

# äänitiedoston leikkaus
oggCut -l$LENGTHVIDEO -i$2 -o$TMP_AUDIOFILE

#
# Liitä ääni- ja videotiedosto
oggJoin $3 $TMP_VIDEOFILE $TMP_AUDIOFILE

#
# Poista vanhat tiedostot
rm -f $TMP_VIDEOFILE $TMP_AUDIOFILE

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.