FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OGG Theora suomeksi

TIEDOSTOJEN YHDISTÄMINEN

Ogg-tiedostojen liitostaminen

Liittääksesi kaksi tai useampia Ogg-tiedostoja, joilla on audio- ja videostriimit, yhteen videotiedostoon ilman uutta koodausta on helppoa, mutta se voi johtaa samoihin synkronisointiongelmiin kuin oggCutin käyttö.

Komentorivin työkalu oggCat luo uuden Ogg-tiedoston joukosta muita Ogg-tiedostoja.

 

Komento:
oggCat outputFile.ogv inputfile1.ogv inputfile2.ogv [ inputfile3.ogv [ .. ] ]

Kaikkien striimien parametrien täytyy sopia yhteen, jotta voit luoda Ogg-tiedoston. Jos yksi tai useampi syöttötiedoston parametri ei sovi yhteen, se tiedosto jätetään huomiotta, mutta ulostulotiedoston luomisen prosessi jatkuu. Ulostulotiedosto on toimiva Ogg-tiedosto. Se ei vain ole se Ogg-tiedosto, jota haluttiin.

Prosessi

oggCat lukee ensin tiedoston niin kuin se on. Kuitenkaan se ei käsittele tuntemattomia striimejä eikä integroi niitä ulostulotiedostoon.

Löytääkseen vastaavan striimin seuraavista Ogg-tiedostoista, oggCat luo parametritaulukon, jossa on kaikki tarpeellinen tieto ensimmäisen tiedoston striimeistä (inputfile1.ogv), jolloin ensimmäinen tiedosto toimii "referenssinä".

Seuraavissa tiedostoissa (inputfile2.ogv inputfile3.ogv ...) olevat striimit on testattu viitetaulukon parametrejä vastaan, joten ne eivät voi olla samassa järjestyksessä viitetiedoston kanssa.

Esimerkki:

Ensimmäisessä Ogg-tiedostossa on yksi Theora ja yksi Vorbis -striimi. Theora-striimin videolla on 320x240 pikselin kuvakoko ja Vorbis-audiostriimillä on 32 kHz näytetaajuus.

Seuraava tiedosto sisältää kolme striimiä: kaksi Theora-striimiä ja yhden Vorbis-striimin. oggCat-komento voi yhdistää ne niin kauan kuin on ainakin yksi Theora-striimi, jossa on yhteensopivat parametris (320x240 pikselin kuvakoko) ja audiostriimin parametrit sopivat myös yhteen. Toisessa Theora-striimissä voi olla mitä tahansa parametrejä. 

Jos yhdenkään striimin parametrit eivät ole yhteensopivat, oggCat tulostaa rivin, joka ehdottaa kuinka tiedosto voidaisiin koodata uudestaan:

vorbis parameter compare: data rate not matching 32000 != 64000
You may try to reencode with the datarate of the other file

Please try to resample with the following command
oggResize -D 32000 <file see below>

cat-komennon käyttö

Toinen tapa yhdistää kaksi videota on yhden tiedoston liittäminen toisen tiedoston perään komentorivityökalulla cat. Tämä metodi laukaisee soittimen aloittamaan uuden dekoodaussession seuraavaa striimiä varten. 

Ogg-standardi sallii striimin avaamisen toisen striimin loppumisen jälkeen, mutta useimmat soittimet eivät toteuta tätä dekooderin session avauksen menetelmää. Niinpä metodi tulisi aina testata soittimilla, joita voidaan käyttää tämän session jälkeen.

oggCat ja oggz-chop

Kun tiedosto on luotu oggz-chop -komennon avulla, yhdistäminen ei ole mahdollista, sillä oggCat toimii eri tavalla.

Tämä johtuu siitä, että tiedostot, joissa on kehikko, ja eri aikamittaukset, jotka on määritelty tässä kehikossa joka striimille (kuten on tapaus useimpien oggz-chopilla luotujen tiedostojen suhteen) ei voida liittää yhteen jatkuvaan striimiin. Tämän käytöksen aiheuttaa se tosiseikka, että kaksi ogg-striimiä voisi mennä päällekkäin. Esitetyt kuvaruudut olisivat esittämättömien päällä, koska niitä tarvitaan vain ensimmäisen videoruudun dekoodaukseen. Tämä ei ole mahdollista yhdessä Ogg-striimissä.

oggCatin synkronisointiongelmat 

Yhden Ogg-tiedoston eri striimit eivät välttämättä ole (täsmälleen) samanpituisia. Yhdistämisprosessin aikana seuraava Ogg-tiedosto yhdistämislistalla laitetaan suoraan vastaavien edellisen tiedoston striimien perään ilman mitään aikaväliä. Niinpä seuraavan tiedoston synkronisointi kärsii ensimmäisen tiedoston epätarkasta striimin päättymisestä.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.