FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OpenOffice suomeksi

Kaavat

Kaavat

Calc-ohjelmassa pystyy laskemaan kaikkia peruslaskutoimituksia erilaisilla soluun syötettävillä laskukaavoilla.

Laskukaavat

 

Ohjelmassa on laskukaavat yksittäisille soluille yhteen-, vähennys-, kerto - ja jakalaskulle. Soluun syötettävät kaavat ovat seuraavanlaisia:

 • yhteenlasku: =HaluttuSolu+HaluttuSolu+HaluttuSolu
 • vähennyslasku: =HaluttuSolu-HaluttuSolu-HaluttuSolu
 • kertolasku: =HaluttuSolu*HaluttuSolu*HaluttuSolu
 • jakolasku: =HaluttuSolu/HaluttuSolu/HaluttuSolu

Kaavan syöttäminen

 

Syötä haluamasi laskukaava soluun seuraavasti:

  1. Napsauta haluamasi solu (esimerkissä B6) aktiiviseksi hiiren vasemmalla painikkeella.
  2. Kirjoita haluamasi kaava syöttöriville (esimerkkissä kertolaskukaava =B2*B3*B4*B5).
  3. Paina Enter-näppäintä. Kaava laskee halutun laskusuorituksen (esimerkissä kertolasku) ja ilmoittaa tuloksen valitussa solussa B6.

kertolaskuesimerkki.jpg

 

 

Sarakkeiden laskukaavat

 

Peräkkäisiä, samalla sarakkeella olevia soluja voi yhteen- ja kertolaskuissa laskea syöttämällä syöttöriville seuraavanlaisia kaavoja:

 • yhteenlasku: =SUM(HaluttuSolu:HaluttuSolu)
 • kertolasku:= PRODUCT(HaluttuSolu:HaluttuSolu)

 

Ensimmäinen halutti solu ilmoittaa kaavalle, mistä sarakkeen solusta laskeminen aloitetaan ja toinen haluttu solu sen, mikä sarakkeen soluista on viimeinen laskusuoritukseen mukaan otettava solu. Alla olevassa esimerkissä syöttärivin komenta =SUM(B2:B5) on laskenut summan solusta B2 soluun B5 eli B2+B3+B4+B5.

sarakeyhteenlaskuesimerkki.jpg

 

Automaattinen yhteenlasku 

Käytä automaattista yhteenlaskutoimintaa seuraavasti:

 1. Paina hiiren vasen painike pohjaan ensimmäisen halutun solun kohdalla.
 2. Valitse loput solut vetämällä sininen valinta-alue niiden päälle.
 3. Vapauta hiiren painike alueen valinnan jälkeen.
 4. Paina syöttörivin alussa olevaa summa-kuvaketta (merkitty kuvassa punaisella). Ohjelma laskee summan automaattisesti valittu aluetta seuraavaan soluun. 

summakuvake.jpg

 


Kaavan korjaaminen

Korjaa väärin syötetty kaava seuraavasti:

  1. Aktivoi virheellisen kaavasolun syöttörivi napsauttamalla solua hiiren vasemmalla painikkeella.
  2. Napsauta syöttöriviä hiiren vasemmalla painikkeella. Ohjelma näyttää kaavassa lasketut solut eri väreillä (ks. alla oleva esimerkki).

 

kaavankorjausv__rillisetsolut.jpg

 

Virheellisen kaavan voi tästä eteenpäin korjata kahdella eri tavalla:

 

Tapa 1

 1. Syötä syöttöriville uudet tiedot tai korjaa väärin syötetyt tiedot.
 2. Korjauksen jälkeen paina Enter-näppäintä. Ohjelma laskee uuden kaavan tuloksen.

korjausAkohta.jpg

 

 

Tapa 2

  1. Vie hiiri väärän solun päälle. Hiiren kursori muuttuu kädeksi.
  2. Paina hiiren vasemman puoleinen painike pohjaan solun päällä.
  3. Vedä solun värikäs reunus halutun solun päälle.
  4. Kun värikäs reunus on siirtynyt halutun solun päälle, vapauta hiiren vasemmanpuoleinen painike. Alla olevassa esimerkissä on vaihdetta B3-solun valinta C4-soluun.

 

 1. Siirtojen jälkeen paina syöttörivillä Enter-näppäintä. Ohjelma laskee uuden kaavan tuloksen.


korjauskohtaBsiirto_copy.jpg

 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.