FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OpenOffice suomeksi

Taulukot

Taulukot

 

Taulukkolaskennan peruskäsitteet ovat solu, rivi ja sarake. Yksi taulukkolaskentasivun ruutu on solu. Rivit ovat vaakasuunnassa ja niihin viitataan kokonaisluvuilla 1, 2, 3 jne. Sarakkeet ovat pystysuunnassa ja niihin viitataan kirjaimilla A, B, C jne. Seuraava ohje kattaa taulukon yleisimmät muokkaamistoiminnot. Ohjeeseen sisältyy myös peruslaskutoimitukset.


 

Uuden taulukon luominen

1. Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella Tiedosto-valikkoa.

2.  Valitse Uusi ja Laskentatataulukko. Ohjelma luo uuden taulukon:

 

taulukot2.jpg


 

 

 

Rivin lisääminen

Rivejä voi lisätä kolmella tavalla valitun rivin yläpuolelle ja tässä esitellään kaikki kolme tapaa.

Tapa 1:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä solua, jonka yläpuolelle haluat lisätä rivin. Valitsevalikosta kohta Lisää:

 

taulukot4.jpg

 

 

2. Valitse valintaikkunasta Koko rivi ja napsauta hiiren vasemmalla painikkeella OK. Ohjelma lisää halutun rivin solun yläpuolelle:

taulukot5.jpg 

 

 

Tapa 2:

 

1.      Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä riviä, jonka yläpuolelle haluat lisätä uuden rivin.

2.Valitse Lisää rivit. Ohjelma lisää rivin valitun rivin yläpuolelle:

 

taulukot6.jpg

 

 

 

 

Tapa 3:

 

1.  Napsauta  hiiren vasemmalla painikkeella valikkoa Lisää.

2.  Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella Rivejä. Ohjelma lisää rivin valitun rivin yläpuolelle:

taulukot7.jpg 


 

 

 

Rivin poistaminen

Rivejä voi poistaa kahdella eri tavalla, joista tässä esitellään molemmat tavat.

Tapa 1:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä taulukon solua, jonka vaakatasosta haluat poistaa rivin. Valitse Poista:

taulukot8.jpg 

 

 

2. Valitse Poista rivit kokonaan ja napsauta hiiren vasemmalla painikkeella OK. Ohjelma poistaa rivin vaakatasosta:

 taulukot9.jpg

 

 

Tapa 2:

 

1.      Napsauta hiiren oikealla painikkeella riviä sen rivin kohdalta, jonka haluat poistaa.

2.      Valitse Poista rivit. Ohjelma poistaa valitun rivin:

taulukot12.jpg


 

 

 

Sarakkeen lisääminen

Sarakkeita voi lisätä kolmella tavalla sarakkeen vasemmalle puolelle ja tässä esitellään kaikki kolme tapaa.

Tapa 1:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä solua, jonka vasemmalle puolelle haluat lisätä sarakkeen. Valitsevalikosta kohta Lisää:

taulukot13.jpg 

 

2. Valitse Koko sarake valintaikkunasta ja napsauta hiiren vasemmalla painikkeella OK. Ohjelma lisää halutun sarakkeen solun vasemmalla puolelle:

taulukot14.jpg 

Tapa 2:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä saraketta, jonka vasemmalle puolelle haluat lisätä sarakkeen.

2. Valitse Lisää sarakkeet. Ohjelma lisää sarakkeen valitun sarakkeen vasemmalle puolelle:

 taulukot16.jpg

 Tapa 3:

1. Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella valikkoa Lisää.

2. Valitse Sarakkeita. Ohjelma lisää sarakkeen vasemmalle puolelle:

taulukot17.jpg 


 

Sarakkeen poistaminen

Sarakkeita voi poistaa kahdella eri tavalla, joista tässä esitellään molemmat tavat.

Tapa 1:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä solua, jonka pystysuunnasta haluat sarakkeen poistaa. Valitse Poista:

taulukot18.jpg

 

2. Valitse Poista sarakkeet kokonaan ja napsauta hiiren vasemmalla painikkeella OK. Ohjelma poistaa kyseisen pystysuunnassa olevan sarakkeen:

taulukot19.jpg

Tapa 2: 

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella saraketta, jonka haluat poistaa.

2. Valitse Poista sarakkeet. Ohjelma poistaa sarakkeen:

taulukot20.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.