FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OpenStreetMap suomeksi

Yhteisöllisen kartanteon löytäminen 

"Karttojen tekeminen yhdessä muiden kanssa tarkoittaa kollektiivisten kokemusten sovittamista yhteen, toistuvien kaavojen oivaltamista ja kollektiivisten kokemusten mahdollistavien perimmäisten vaikutttimien jaettua ymmärtämistä."1

 
Social Cartography: The Art of Using Maps to Build Community Power, 
Weaving the Threads Vol. 17, No. 2, 2010

Varhaisia esimerkkejä kartoista ovat merkinnät poluista hyville metsästysmaille tai puhtaan veden luo, joista molemmat olivat tarpeellisia sivilisaatioiden rakentamista varten. Nyky-yhteiskunnassa paikkatieto auttaa meitä saavuttamaan muita päämääriä tarkentamalla paikkojen sijainnin ja sillä on yhtä suuri rooli elämämme laadun parantamisessa. 

Kartat auttava vastaamaan kysymyksiin, kuten "kuinka pääsen kouluun turvallisesti polkupyörällä". Vielä kiireellisempi kysymys voisi olla "kuinka pääsen lähimpään sairaalaan hätätilanteessa". Julkisten ja kaupallisten rakennusten sijainnin määrittely ja näiden sijaintien välisten suhteiden määrittely on aina ollut hyödyllistä, jopa välttämätöntä, kaikkialla eläville ihmisille. 

Kaikista näistä syistä ihmisistä tuntuu luonnolliselta tehdä yhteistyötä kartoituksen parissa. Kaikki kartat eivät kuitenkaan ole avoimesti muokattavissa ja vapaasti käytettävissä. Tämä tarve tuottaa ja jakaa tietoa on yhteistyön sydämessä. Kartoitus yhteistyössä on tapa kerätä tätä informaatiota ja jakaa se muiden kanssa, OpenStreetMap on voimakas tekijä tässä suuremmassa liikkeessä. Tämä luku esittelee sinulle yhteistyökartoituksen aihepiirin laajemmassa mielessä, eli käsittelee muutakin kuin OpenStreetMapia. 

 

Mitä kartoitus yhteistyössä on? 

Ajattelepa, jos ystäväsi tahtoisi korjauttaa kenkänsä. Voisit kertoa hänelle suutarista, jossa sen voisi tehdä, mutta se ei välttämättä olisi paras mahdollinen suutari. Voisit tehdä kartan kaikista suutareista, mutta sehän olisi iso urakka? Entäpä jos ystäväsi voisivat auttaa sinua tekemään tuon kartan? Tai vielä parempi, mitä jos kaikki maailman ihmiset voisivat auttaa? Tämä on yhteisöllisen kartoituksen perusta. 

Yhteisökartoittamista on myös kutsuttu talkoistamiskartoitukseksi ja vapaaehtoiseksi maantieteellisen tiedon keräämiseksi. Koska kyse on uudesta karttojen tekemisen tekniikasta, se on uusmaantiedon alalaji. Ideana on, että joukko ihmisiä voi työskennellä yhdessä kerätäkseen tietoa. Tämä tieto voi olla hyvin yksityiskohtaista, esimerkiksi kartta alueen kaikista suutareista, tai yleisluontoisempaa, kuten "vapaa koko maailman kartta". On monia erilaisia työkaluja ja syitä tehdä yhteisökarttoja. 

Miksi tahtoisin osallistua yhteisökartoitukseen? 

On monta erilaista syytä osallistua yhteisökartoitukseen. Ehkä sinulla on hyvin painava syy ja tahdot auttaa yhteisöäsi luomaan turvallisuuskartan, joka osoittaa kaikkien paikallisten sairaaloiden ja hätäpalveluiden sijainnit. Ehkä tahdot etsiä ja osoittaa kaikki paikalliset ilmaisen veden lähteet. Jos olet retkeilijä, voit tahtoa jakaa suosikkipaikkasi ja löytää uusia lukemalla muiden tekemiä karttoja. Tai ehkä olet opettaja ja tahdot opettaa karttojen käyttöä oppilaillesi. Tuntuvatko nämä ideat sinusta mielenkiintoisilta? Ehkä sinulla on jo joitain omia ideoita – toivottavasti yhteisökartoittaminen voi auttaa sinua ideasi toteuttamisessa. 

Mitä tunnettuja yhteisökartoituksen projekteja ja työkaluja on olemassa? 

On olemassa monta tapaa tehdä kartta yhteistyössä. Helpointa on istua pöydän ääreen muiden kanssa ja käyttää kynää ja paperia. Vaikka luomisprosessi on yhteisöllinen, kynällä ja paperilla tehtävä kartta ei välttämättä ole helppo tapa tehdä yhteistyötä kuin pienen ryhmän kanssa, joka mahtuu istumaan paperinpalan ympärille. Vaikka paperinpala olisi todella iso, paperin ympärille mahtuvaa ihmisjoukkoa rajoittavat fyysiset seikat. OpenStreetMap antaa suurten ryhmien työskennellä karttojen parissa elektronisesti, mikä mahdollistaa paljon suuremmat ihmisjoukot. Mutta nämä eivät ole ainoat vaihtoehdot. Kynän ja paperin sekä OpenStreetMapin ympärillä olevien työkalujen lisäksi on monia tapoja tehdä jaettavia yhteisökarttoja. 

WikiMapia

WikiMapia (http://wikimapia.org) määrittelee itsensä "muokattavaksi verkkokartaksi - voit kuvailla mitä tahansa paikkaa maailmassa. Tai tutki vain karttaa ja löydä tuhansia jo merkittyjä sijainteja." WikiMapian avulla voit lisätä toimistorakennuksia, ravintoloita, puistoja ja kyliä muutamia vaihtoehtoja nimetäksemme. WikiMapian ideana on, että on yksi yhteisökartta, jonka parissa kaikki työskentelevät yhdessä. Et tarvitse käyttäjätiliä lisätäksesi tietoa WikiMapiaan tai katsoaksesi tietoa, jonka muut ovat jo lisänneet. Tarvitset käyttäjätilin (ja tietyn määrän projektiin lisättyjä tietoja) muuttaaksesi paikkoja, jotka muut ihmiset ovat lisänneet. 

Ushahidi

Ushahidi (http://ushahidi.com) on avoimen lähdekoodin ohjelmistosovellus, joka mahdollistaa raporttien talkoistamisen, sekä näiden raporttien visualisoinnin kartalla ja aikajanalla. Aluksi sitä käytettiin väkivaltaisten tapahtumien raportointiin Kenian vaalien jälkeisten väkivaltaisuuksien aikaan vuosina 2007–2008. Tänään monet eri yhteisökartoitusprojektit käyttävät sitä. Ushahidin ideana on, että käyttäjät voivat lähettää "raportteja" suoraan Ushahidi-sovelluksen kautta, sosiaalisten verkostojen kautta tai jopa SMS-viestillä. Voit nopeasti perustaa Ushahidin version käyttämällä CrowdMapia (http://crowdmap.com) tai lataamalla lähdekoodin ja ajamalla sitä omalla palvelimellasi. 

Google Map Maker

Google Map Maker (http://www.google.com/mapmaker) on tapa muokata Google Mapsissa ja Google Earthissa olevaa tietoa. Esimerkkejä tiedosta, jonka voit lisätä, ovat esimerkiksi puuttuvat tai väärin merkityt tiet ja mielenkiinnon kohteet. Uusien käyttäjien tekevät muokkaukset arvostellaan ennen niiden julkaisua. Tietyissä osissa maailmaa uusi karttatieto arvioidaan aina ennen sen julkista näyttämistä. 

Google MyMaps

Google MyMaps (http://maps.google.com/maps/mm) on välilehti Google Mapsissa, se antaa sinun tallentaa tietoa omaan karttaasi. Voit valita, tahdotko karttasi olevan julkinen vai yksityinen, tai jakaa sen vain muutamien ihmisten kanssa, joilla on linkki siihen. Voit myös kutsua tiettyjä ihmisiä tekemään yhteistyötä kanssasi tai laittaa karttasi koko maailman saataville. 

Miksi tahtoisin tehdä yhteisökartoitusta OpenStreetMapilla?

Kuten edellä mainitut esimerkit osoittavat, yhteisölliseen kartantekoon on monia vaihtoehtoja. Jotkut näistä ovat hyvin samankaltaisia kuin OpenStreetMap, toiset ovat erilaisia. Eri työkalut ovat usein OpenStreetMapia täydentäviä. Esimerkiksi monet Ushahidi-asennukset käyttävät OpenStreetMapia peruskarttanaan, mikä näyttää palvelun käyttäjille kaiken jo (kollektiivisesti) kartoitetun tiedon tarjoten kontekstin uusille saapuville raporteille. Ushahidia käyttävät voivat käyttää OpenStreetMappiä lisätäkseen viitetietoja keräämäänsä informaatioon.

 

OpenStreetMap-logo 

Yksi OpenStreetMapin vahvuuksista on avoin lisenssi. Kuka tahansa voi käyttää OpenStreetMap-tietoa omiin tarkoituksiinsa, jopa kaupallisiin tarkoituksiin. Ainoat vaatimukset ovat, että sinun täytyy mainita OpenStreetMap ja sen osallistujat, kun käytät tietoa ja sinun täytyy julkaista kaikki tietoon tekemäsi parannukset vastaavalla lisenssillä. 

Toinen ero OpenStreetMapin ja joidenkin muiden yllä mainittujen yhteisökartoitustyökalujen välillä on se, että jokainen muokkaa samaa karttaa. Tällainen tiedonkeräysmenetelmä mahdollistaa suuremman yksityiskohtien määrän lisäämisen monesta tiedon lähteestä, ja estää tiedon hajaantumisen ja jumiutumisen eri projekteihin. 

On tärkeää tehdä ero OpenStreetMapin ja muiden verkkokarttojen välille. Bingin, Google Mapsin ja MapQuestin päätavoite on näyttää hakutuloksia ja tehdä rahaa ne omistaville firmoille. Joissain tapauksissa näissä kartoissa on työkalut, jotka antavat käyttäjän laittaa oma tietonsa karttojen päälle ja näyttää se tietyllä tavalla - mutta entä jos tahdot tehdä enemmän? Näistä järjestelmistä poiketen OpenStreetMapin ensisijainen tarkoitus on tarjota käyttäjälle pääsy karttatietoihin. Tämä antaa kenen tahansa käyttää tietoa kuten haluaa. Voit luoda kokonaan uusia ja jännittäviä karttoihin perustuvia sovelluksia, vain mielikuvituksesi on rajana.  

Lisäksi OpenStreetMapilla on suuri yhteisö. On yli 450 000 ihmistä, jotka ovat luoneet käyttäjätunnuksen. Tähän yhteisöön kuuluu yksilöitä, jotka lisäävät tietoa kartalle, toiset ohjelmoivat editointiin tarvittavat kartat, jotkut muut luovat erikoistuneita karttoja OpenStreetMapin tiedosta. OpenStreetMapista kiinnostuneet ihmiset tapaavat eri puolilla maailmaa jakaakseen tekniikoitaan, kartoittaakseen paikallisia sijainteja, oppimaan toisiltaan ja vain tapaamaan sosiaalisessa ympäristössä. 

Tässä kirjassa näytämme, kuinka voit käyttää OpenStreetMapia kerätäksesi samanlaista tietoa kuin alustoissa, jotka listattiin yllä. Näytämme myös kuinka voit käyttää tuloksena syntynyttä tietoa eri tavoilla. Tahdotpa kerätä tietoa suutareista kaupungissa tai kartoittaa sinua kiinnostavia lenkkipolkuja, OpenStreetMapista on apua. Ja kun olet valmis, se tarjoaa työkalut, joilla voit käyttää keräämääsi tietoa ja jakaa sen monilla eri tavoilla muiden kanssa. 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.