FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Scribus suomeksi

FONTTIEN VALINTA

Fonttien valinta

Typografiassa fontit on suunniteltu toimimaan yhdessä. Esimerkkejä: Times, Garamond, Helvetica, Futura, Dejavu, Droid. Niitä kutsutaan myös fonttiperheiksi. Tämä sisältää kaikki saman perheen visuaaliset tyylit ja painotukset. Tyyli on koordinoitua ja muodostaa aakkoset.

Joitain tärkeitä yksityiskohtia

 


Fontilla voi olla paino (esim. lihavointi) ja tyyli (esim. kursiivi), muuten puhumme kirjainperheestä (esimerkiksi Helvetica).

 • Gentium on kirjasintyyppi
 • Gentium koko 12, on lihavoitu fontti, joka on tämän kirjainperheen jäsen. 

 

Juridisilta kuulostavat fontteja koskevat ehdot ovat vain sääntöjä, jotka määrittelevät logiikan kirjoittaa kaikki merkit.

Typografian alkuvuosina käytettiin lyijyä. Metalliset irtokirjakkeet oli koottu yhteen pieneen typografialaatikkoon. Typografisissa laatikoissa oli säännönmukaisesti kaikki merkit. Tällöin puhuttiin irtokirjakkeista, jotka olivat metallisia painossa käytettyjä kirjaimia.

Puhumme joskus virheellisesti käsitteestä "valu" viitaten kaudella käytettyyn lyijyyn, mikä sekoitetaan englannin termiin "font".

Mutta nämä kaksi sanaa eivät välttämättä merkitse samaa asiaa. Tuolloin merkkejä olivat erityisesti suunnitellut aakkoset. Sulaa metallia oli valettu kaiverruksen suuraakkosiin. Fontista listataan, kuinka monta merkkiä siihen kuuluu.

Tietokoneaikaudella ja työpöydällä tapahtuvan julkaisemisen aikakaudella termeistä valu ja fontti on tullut keskenään vaihdettavia. Kirjaimet ovat nyt digitaalisessa muodossa, niitä voi muokata mieleisikseen. Käyttäjä asentaa tietokoneelleen fontteja tai fontin luodakseen tekstinsä.

Näitä käytetään ongelmien ratkaisemiseksi. Ligatuurit, eli kirjainyhdistelmät, jotka ovat kuin "ow", "TT", "FF" tai "fi", johtuvat erityisesti käsikirjoituksen ongelmista. Ratkaisemme tämän ongelman muodostamalla yhden merkin kahdesta.

Fontit tänään

Jätimme mainitsematta historiallisia luokituksia (Thibaudeau, Vox). Typograafit tai suunnittelijat ovat tänään samaa mieltä siitä, että fontit voidaan järjestää suuriin ryhmiin samanlaisten ominaisuuksien perusteella.

On olemassa kaksi yksinkertaista kriteeriä ymmärtää tätä luokittelua: päätteet (englanniksi "Serif") ja laatikko.

Päätteet

Latinalaisien merkkien päätteissä on pieniä laajennuksia, jotka muodostavat merkin kirjasimen päättymisestä. Aluksi päätteitä tuli jäljestä, joka tuli kun kirjoitusväline (kynä, sivellin, jne..) nousi, kun käsi lopetti kirjoittamisen. Nyt ne ovat lähinnä vahvistamassa perusviivaa, mikä parantaa fontin luettavuutta, varsinkin paperilla.Yleisimmät fonttien jaot perustuvat päätteisiin. Niitä kutsutaan päätteettömiksi eli groteskeiksi ("Sans serif") tai päätteellisiksi eli antiikvoiksi ("Serif").Päätteellisyys tai päätteettömyys edelsi tietokoneita, mutta nykyisin fontteja on myös näytöillä, jotka suosivat groteskeja eli "Sans"-fontteja. Paperilla taas suositaan antiikvoja eli "Serif"-fontteja.

Tähän liittyvät näyttöjen ominaisuudet. Useimmat näytöt käyttävät neliön tai suorakulmion muotoisia pikseleitä, joten päätteistä tulee rumia, mikä tekee fonteista epäselviä. Tietenkään ei ole olemassa sääntöjä ja voit kokeilla eri ominaisuuksia, joten tämä on vain suositus.

Laatikko

Laatikko on fontin merkkien vaatima tila (eli kahden merkin välillä oleva tila kasvaa, mutta siitä enemmän myöhemmin).Yllä suhteutettu fontti, eli, laatikollinen fontti ja alapuolella suhteuttamaton fontti, eli kiinteän leveyden fontti tai "monochasse." Vie aikaa tarkkailla jokaisen merkin leveyttä ja kirjainten välejä.

Siinä on helppo fontti yhden välin kirjoituskoneille: todellakin useimmat kirjoituskoneet tuottavat kiinteävälisiä tekstejä mekaanisesta rasituksesta johtuen. Joten ne ovat säilyttäneet jonkinlaisen dekkarin tunnelman...

Isot fonttiperheet

 

Kun nämä kaksi perustetta, päätteellisyys ("Serif"), ja runko yhdistetään kolmanteen, erilaisiin kuvioihin, voimme jo määritellä fonttien päätyypit:

 • Päätteettömät kirjasimet muodostavat perheen serif;
 • Päätteettömät kirjasimet muodostavat perheen sans serif;
 • Yksiväliset kirjoituskoneen kirjasimet muodostavat perheen mono;
 • Kursiivi tai käsikirjoitusta simuloiva fonttiperhe;
 • Fantasiamerkit perhe kuviollisia fontteja, jotka ovat eksoottisia ja koristeellisia;
 • Symbolifontit (englanniksi "Dings"): ne ovat yksinkertaisesti kokoelma symboleja, kuvakkeita tai piirrustuksia, jotka on ryhmitelty johonkin käytännön käyttöön.

 

Voimme mennä hieman pidemmälle ehdottamalla kahta muuta laajaa luokkaa: lihavoidut ja kursivoidut.

Lihavoidut

Lihavoitu merkki on paksunnettu merkki. Lisäämällä painoa kevyeen kirjasimeen, saamme puoliksi lihavoidun ja lihavoidun merkin, ja niin edelleen. Alla on esimerkiksi Helvetica-fontti, mistä esimerkkejä "erittäin kevyestä" aina "mustaan" asti.

Kursivoidut ja vinot

 

Kursiivi on kallellaan oikealle ... toisin kuin pystysuora kirjasin, nimeltään "Roman". mutta älä sekoita kursiivia ja vinoa fonttia.

Vaikka tekstinkäsittelyohjelmissa voit kallistaa minkä tahansa fontin, tämä on useimmiten hieman huijausta, jossa kaikki fontit ovat automaattisesti taipuvaisia Roman-fontteja.
Todellinen painopiste on merkeissä, jotka on suunniteltu vinoiksi, eikä merkeissä, joita voidaan muuttaa tyypistä toiseen.Tietenkin, viistoksi suunniteltu fontti on aina professionaalisesti parempi ja kauniimpi kuin automaattinen kursiivointi, joten Scribus, joka on suunniteltu ammattikäyttöön, ei käytä automaattista kursivointia. Ratkaisuna on valita ja käyttää viistoja fontteja.

Kirjasintiedostoista

Useimmat kirjasintiedostoista löydät nykyään joko TrueType-muodossa, jonka tunniste on TTF tai OpenType-muodossa, jossa on otf -laajennus. Ne ovat luotettavia ja standardoituja tiedostomuotoja.

Löydät myös kirjasimia vanhemmassa PostScript-muodossa. Puhumme tällaisissa tapauksissa tyypin 1 fonteista ja tyypin 3 fonteista loppupäätteillä PFM (Printer Font Metrics) ja PFB (Printer Font Binary).

Lisäksi on Adobe Type Manager fontteja, laajennus ATM. Niitä ei enää käytetä.

Fonttien asentaminen käyttöjärjestelmään

Voit asentaa TrueType, OpenType ja Poscript -fontteja. Tämä on tie eteenpäin riippuen järjestelmästä:

Windows 7/Vista: Napsauta hiiren oikealla napilla kirjasintiedostoa > "Asenna"

Windows XP: Laita fontin tiedostot hakemistoon C:\Windows\Fonts

Mac OS X: kaksoisnapsauta fonttitiedosto > painike "Asenna fontti".

Linux: Mene käyttäjän kansioon valitsemalla valikosta Näytä > Näytä piilotetut tiedostot ja sinun pitäisi löytää piilotettu kansio Fonts (jos sitä ei ole, luo se), ja kopioi sitten fonttitiedosto.

Jos Scribus on jo käynnissä, sinun täytyy sulkea se ja käynnistää se uudelleen, jotta se löytää fontin, jonka olet juuri asentanut.

Fonttien mukautettu asennus kansioihin

Voit myös käyttää fontteja muissa hakemistoissa tietokoneessa, jos kerrot Scribusille mistä löytää niitä: käynnistä se avaamatta mitään asiakirjaa (napsauta [Peruuta] alkunäytössä), tai sulje nykyinen asiakirja napsauttamalla [X] kulmassa asiakirjan sisällä Scribusin käyttöliittymässä.

Siirry sitten [Tiedosto]-valikosta alivalikkoon [Asetukset]. Valitse [Fonts]. Valitse [lisää polku].

Voit lisätä fontteja valitsemalla [Lisää] oikealta. Scribus tukee fonttien asennusta erikoishakemistoihin (kuten työhakemisto) ja ne ovat välittömästi käytettävissä. Valmis vahvistamalla kohdasta [OK].

Miten valita fontit?

DTP:ssä liiallinen eri fonttien käyttö samassa dokumentissa voi olla todella ärsyttävää, koska luettavuus ja ulkoasu kärsii paljon, varsinkin jos käytetään fontteja ilman hierarkiaa. Tämä huono käytäntö on seurausta siitä, että eri käyttöjärjestelmissä on suuri määrä fontteja: se on helppo käyttää niitä suoraan, ilman tarkkaa harkintaa niiden soveltuvuudesta rakenteeseen.

Neuvomme sinua valitsemaan kaksi tai kolme fonttia, jotka vastaavat projektin tarpeita ennen kuin aloitat taiton: tämä pettymysten (ja kaatumisten) välttämiseksi. Fontit myös tarjoavat hyvän perustan omalle rakenteelle, joka koostuu muutamasta hyvin valitusta elementistä, joiden kanssa on helppo toimia: esimerkiksi fontti otsikoissa, fontti väliotsikoissa, ja fontti leipätekstissä antaa sinulle hyvän valikoiman mahdollisuuksia.

Valitettavasti kaikki nämä fontit asennettuna meidän käyttöjärjestelmiimme eivät välttämättä täytä ammattimaisen taiton vaatimuksia, koska ne eivät välttämättä vastaa kaikkia hyvän fontin teknisiä vaatimuksia:

 • Kaikki käyttämäsi kielen merkit ovat saatavilla;
 • Merkistökoodaus: kaikki merkit vastaavat odotettavissa olevaa kirjoitettavaa tai tuotavaa tekstiä. 
 • PDF-luotettavuus: kaikki käytetyt merkit soveltuvat PDF-vientiin;
 • Luotettavuus tulostusta varten: kaikki käytetyt merkit sopivat tulostettavaksi.

Scribus asettaa tiukat vaatimukset: vaatii hyvää teknistä laatua täyttää kaikki nämä vaatimukset. Aluksi kokeilut voivat olla tarpeen, jos et ole aivan varma mitä fonttia haluat käyttää.

Nämä kriteerit ovat vielä tärkeämpiä muita kuin latinalaisia fontteja käyttävissä kielissä, koska näissä kielissä fontit ovat yleensä harvinaisia, tai jopa kokeellisia.

Scribus tekee pikatestin fonttien laadusta kun se käynnistyy, mutta tietenkään mikään ei korvaa sitä, että tarkistat niiden laadun itse. Niinpä jos fonttia ei ole näkyvillä Scribusissa, vaikka tiedät hyvin että se on asennettuna käyttöjärjestelmään järjestelmään, syynä on epäonnistunut pikatesti, koska fontissa oli jotain vikaa ja Scribus ei käytä sitä, tai koska tiedosto oli vioittunut kopioinnin aikana, ja sitä ei voi käyttää.

Yksinkertainen kriteeri laadun ennakkoarvioimiseksi on se, että jos fontissa on enemmän vaihtoehtoja ja merkkejä monille kielille, on vähemmän todennäköistä, että se sisältää virheitä.

Huom: Jos menet pidemmälle ja käytät taitossa huonolaatuista fontteja, Scribus voi kaatua ja saattaa ilmetä muita ongelmia matkan varrella, kun yrität viedä tai tulostaa julkaisuasi.

Scribus ei vielä tue aidosti latinalaisten aakkosten lisäksi muita kuin kyrillisiä aakkosia, mutta tuki muille kirjoitusjärjestelmille on kehitteillä, ja toivottavasti niitä tuetaan seuraavassa vakaassa versiossa.

Käytä fontinhallintaohjelmaa lajitteluun ja valintaan

On vaikeaa valita kaksi tai kolme hyvää fonttia paneelista, joka voi sisältää useita tuhansia fontteja, kun aloit koota kokoelmaa... Joten käytä tähän erikoistunutta välinettä: fontinhallintaohjelmaa.

Tämän työkalun avulla voit nähdä luettelon fontit asennettuna järjestelmään, sekä käyttäjäkansiot, mutta myös luokitella ja lajitella fontteja, katsella niiden metatietoja kuten käyttöoikeuksia ja niiden tekijätietoja, mutta myös poistaa koko järjestelmästä kaikki fontit, joita et halua käyttää, tai aktivoida vain ne, jotka ovat hyödyllisiä nykyisen projektisi kannalta.

Fontinhallintaohjelman kanssa käyttöjärjestelmälläsi on vähemmän fontteja ladattavana, ja se muuttuu nopeammaksi ja kevyemmäksi.

Yksityiskohtainen selvitys fontinhallintaohjelmasta ei kuulu tämän ohjeen piiriin, mutta se on melko yksinkertainen työkalu hallita, kun ymmärrämme miksi sitä käytetään.

Jos etsit fontinhallintaohjelmaa, voimme vain neuvoa sinua käyttämään Fontmatrixia: http://fontmatrix.net/, joka on ilmainen ohjelmisto, joka toimii Linux, Windows ja Mac -käyttöjärjestelmissä ja on erittäin kypsä.

Fontmatrixin käyttöliittymä

 


Mielenkiintoinen vaihtoehto Linuxiin, yksinkertaisempi mutta täysin toimiva, on Font Manager: http://code.google.com/p/font-manager/

Mitä jos avaan asiakirjan käyttäen fontteja, joita ei ole asennettu tietokoneeseen?
Kun avaat Scribuksen, ohjelmisto tarkistaa, että kaikki asiakirjassa käytetyt fontit on todella asennettu käyttöjärjestelmään.

Jos näin ei ole, ikkuna avautuu ja kertoo ettei fontti ole käytettävissä. Jokaisen puuttuvan fontin edessä näkyy korvaava fontti. Valitse oletusarvoinen välilehti ja vieritä se esiin, jolloin voit valita listasta käytettävissä olevia fontteja, jotka sopivat sinulle parhaiten.

Aluksi muutama fontti

Kuten aiemmin on sanottu, kaikki fontit eivät täytä DTP-taiton vaatimuksia. Mikä tahansa käyttöjärjestelmä ja mitä tahansa fontteja sinulla jo onkin, on tarpeen käyttää laadukkaita fontteja, jotta voi saavuttaa riittäviä tuloksia.

Tässä luettelo luotettavista, laadukkaista, vapaan ja avoimen lähdekoodin fonteista, jotta voit jatkaa taittoa joutumatta jumiin, koska et löydä sopivaa fonttia.

Liberation

Liberation-kirjasinperhe on Red Hatin yleisesti käytetty fonttiperhe, joka vastaa Arial, Arial Narowa, Times New Roman ja Courier New -fontteja. Se, että ne kootaan yhteen antaa niille yhteistä johdonmukaisuutta, joka on voimavara hyvää dokumentin rakennetta haettaessa.

Liberation-kirjasinperhe sisältää Liberation Sans, Liberation Sans Narrow, Liberation Serif ja Liberation Mono -fontit.

Voit ladata ne täältä: https://fedorahosted.org/liberation-fonts/

Lisenssi: GPL v2.

Droid

Droid: Kirjasinperhe on kehitetty Android-käyttjärjestelmään, sisältää Droid Serif, Droid Sans, Droid Sans Mono -fontit.

Voit ladata ne täältä: http://www.droidfonts.com/

Lisenssi: Apache License v2

Gentium

Gentium: kiva fonttiperhe, jonka suunnitteli Victor Gaultney. Se muistuttaa paljon Classic Garamond -fonttia. Perhe sisältää fontit Gentium Gentium, Gentium Alternative, Gentium Basic, Gentium Book Basic, Gentium Plus ja Gentium More Compact.

Voit ladata ne täältä: http://scripts.sil.org/gentium

Lisenssi: SIL Open Font License (OFL)

Dejavu

Dejavu: Kirjasinperhe perustuu fonttiin Bitstream Vera, jonka ominaisuuksista eräs on saada hyviä tuloksia näytöllä, vaikka se on karkean näköinen, ja on laadultaan riittävä tarjoamaan laajan valikoiman merkkejä. Jos sinulta puuttuu erikoismerkit, löydät sen etsimällä fonttiperheestä DejaVu. Perheeseen kuuluu DejaVu, DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono ja DejaVu Serif.

Voit ladata ne täältä: http://dejavu-fonts.org/wiki/Main_Page

Lisenssi: erityisen salliva lisenssi, luettavissa osoitteesta http://dejavu-fonts.org/wiki/License

Cantarell

Cantarell: päätteetön moderni ja kattava fontti, jonka on suunnitellut Dave Crossland. Sisältää vaihtoehtoja ja lihavoidut ja kursivoidut merkit.

Voit ladata sen täältä: http://abattis.org/cantarell/

Lisenssi: SIL Open Font License (OFL)

Mistä löydän vapaat fontit?

Voimme mainita kolme luotettavaa lähdettä Internetissä:

Open Font Library: http://openfontlibrary.org/

Google Web Font: http://www.google.com/webfonts

Font Squirrel: http://www.fontsquirrel.com/

Tietenkin kannattaa aina ennen latausta tarkistaa fonttien lisenssit ja selvittää millä edellytyksillä voit käyttää ja ehkä muokata niitä.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.