FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Scribus suomeksi

KUVIEN JA TEKSTIN TUOMINEN

Tekstin ja kuvien tuominen

Scribus on ohjelma sivun asetteluun, mutta ei ole ohjelma kuvien ja tekstin käsittelyyn. On silti mahdollista kirjoittaa ja muokata tekstejä Scribusissa, piirtää ja parannella kuvia, mutta se ei ole käytännöllistä eikä ominaisuuksia ole lainkaan niin paljon kuin näihin tarkoituksiin suunnitelluissa ohjelmissa. Työvirta vaatii, että teksti ja kuvat tuodaan Scribusiin mahdollisimman pitkälle editoituina. Lisäksi tämä menetelmä säästää tiedostot, jos jokin katastrofi tapahtuu.

Tekstin tuominen

Tekstit kirjoittavat yleensä kirjoittajat, joilla on joko vähän tai ei mitään tietoa taitosta. Ei voida edes ajatella fakta- tai fiktiokirjoittajaa tai journalistia ajattelemaan sisällön esitystä prosessin lopussa. Kirjoituksen aikana vain sisällön laatu on ollut tärkeää, vaikka sitä olisikin rajoittanut merkkimäärä. On toimitusryhmän tehtävä varmistaa sen laatu ja sopivuus taiton kanssa ennen kuin taitosta keskustellaan.

Graafisen suunnittelijan tehtävä on muokata pelkästä tekstistä hyvin muotoiltu kokonaisuus. 

Se voi alkaa tekstinkäsittelyohjelman tuotteesta (MS Word, OpenOffice.org Writer, LibreOffice, KWord, Abiword...),  jonka avulla kirjoittaja voi ottaa osaa tekstin ulkoasuun. Tämä mahdollistaa kommunikaation kirjoittajan (joka on vastuussa tekstistä) ja graafisen suunnittelijan (joka on vastuussa ulkoasusta) välillä varsinkin liittyen sisällön merkitykseen, mutta se vaikeuttaa taittoa.

Suunnittelija voi ottaa myös tekstieditorilla (MS Notepad, TextEdit, Gedit, Kate, vi ...) kirjoitetun tekstin, joka säilyttää pelkän tekstin ilman formatointia. Tämä menetelmä antaa kirjoittajalle yksinkertaistetun kirjoitusmenetelmän ja graafiselle suunnittelijalle täyden vapauden käyttää tekstiä Scribusissa.

Miten edetään?

Tee aina ensin tekstikehys Scribusissa ennen tuonnin aloittamista.

Tuodaksesi tekstin:

 1. Luo aina ainakin yksi tekstikehys. Jos luot monta tekstikehystä, voit linkittää ne, jos tahdot tekstin virtaavan kehyksestä toiseen. 
 2. Valitse paikka, josta tekstin täytyy alkaa.
 3. Käytä valikkoa Tiedosto > Tuo > Tuo teksti.
 4. Scribus näyttää Tuo teksti-ikkunan, jonka avulla voit navigoida hakemistojesi läpi löytääksesi tekstitiedoston, joka sisältää tuotavan tekstin. Se tarjoaa sen jälkeen muutaman vaihtoehdon alla esiteltäville formaateille. Vain tiedostot joiden nimet sopivat kohdassa [Tiedostojen tyyppi] näytetään. Jos tiedostoasi ei näy, valitse vain [Kaikki tiedostot (*)].
 5. Muista, että kun [OK]-painiketta tässä ikkunassa napsautetaan, sisältö on tuotu ja tuonnin vaihtoehtoja ei enää voi muokata.

Jos tuotu teksti on pidempi kuin tekstikehys, ei sitä voida hyväksyä, joten Scribus ei luo uusia sivuja. Scribus näyttää pienen merkin kehyksen oikeassa alakulmassa tehdäkseen ongelman näkyväksi, mutta käyttäjän pitää määritellä, miten teksti tuodaan. Tärkeä asia on pitää teksti kehyksissä tavalla tai toisella.

 1. Luo toinen kehys;
 2. Palaa kehykseen, joka sisältää tekstin;
 3. Aktivoi linkki (Linkitä tekstikehykset) ja sitten napsauta uusia kehyksiä. Tekstin tulee jatkua yhdestä kehyksestä toiseen.
 4. Voit toistaa yhteyden muihin kehyksiin, kunnes kaikki teksti on näkyvissä.
 5. Jos virhe ilmenee, seuraavat työkalut auttavat selviämään siitä. Klikkaa vain tekstikehystä toisella työkalulla. Tämä osa tekstistä oli tuotu aiemmin, vaikka se ei näy.


Huomaa: on mahdollista yhdistää kehys kehykseen, joka ei jo sisällä tekstiä. Toisaalta, jos [Automaattiset tekstikehykset] oli aktivoitu asiakirjan luomisen aikaan tai [Dokumentin asetuksista], kaikki uudet sivut sisältävät kehyksen, joka lisää automaattisesti linkkejä sivun edelliseen ja seuraavaan kehykseen.

Pelkkä teksti


Pelkkä teksti kirjoitetaan editoreilla tai tekstinkäsittelyohjelmilla. Se yleensä tuodaan .txt-muodossa.  Mutta pelkkää tekstiä voidaan tallentaa monilla muilla laajennuksilla. Se on kopio työpöydällä ja vaihtostrategiaa tarvitaan eri asiakirjoihin.

Keskeinen tekijä on koodaus, kun tuot tekstitiedoston. Koodaus on tekninen ominaisuus. Tekstiä paljaalla silmällä katsottaessa sitä ei huomaa, ellei kyseessä virhe, koska virheellisen koodauksen tapauksessa on joitakin merkkejä jotka näkyvät väärin, kuten ranskan aksenttimerkit tai suomen ääkköset. Koodaus on käytössä käyttöjärjestelmien tai ohjelmistojen määrittäessä millä kielellä dokumentti on kirjoitettu. On olemassa useita historiallisesti tunnustettuja ja yleisesti käytettyjä koodauksia. Jokainen tuotu asiakirja voi olla eri koodausta kirjoitukseen käytetystä ohjelmistosta riippuen.

Järjestelmä


Järjestelmässä valitaan koodaus, jos et tiedä lähteen koodausta. Oman tekstisi tapauksessa tämä on yksinkertaisinta, koska Scribus ei muuta tietokoneen asetuksia. Jos tekstin kirjoittaja työskentelee samanlaisella kokoonpanolla kuin sinä itse, tämä valinta voi olla yksinkertaisin.

UTF-8 ja UTF-16


UTF8 ja UTF16 -standardit ovat täydellisiä ja yleismaailmallisia standardeja. Niitä suositellaan soveltamaan mahdollisimman pian.

ISO-8859-15


ISO-standardit edustavat laajennuksia tekstin kirjoittamiseen tietyillä kielillä. ISO-8859-15 on tyypillisesti sellainen, jota voidaan käyttää suomen painamiseen.

Apple Roman


Vastaa soveltuvaa standardia joidenkin Mac OS/X-ohjelmien tapauksessa.

HTML

 


HTML-muodo on nyt laajalti käytetty, koska se on käytössä webissä. HTML on suositus World Wide Web Consortiumilta, monet tekstinkäsittelyohjelmistotkin käyttävät sitä. Ainakin tiedostot voi tallentaa tässä muodossa. Erona tekstitiedoston ja HTML-tiedoston välillä on se, että HTML-koodin avulla voit määritellä tekstin asettelun. HTML:n käyttö Scribusissa rikastaa kirjoittajan ja graafisen suunnittelijan välistä vuorovaikutusta.

On tärkeää huomata, että on olemassa useita muunnelmia HTML-koodista. Scribus on täysin yhteensopiva minkä tahansa muunnelman kanssa. Tuonti on hyvin yksinkertainen toimitus tageilla, kuten H1, H2, ..., P, I, B, mutta taistelu on monimutkaisempi tageilla, kuten FONT, joiden käsittely on heikempää. Jos CSS liittyy HTML-sivuun, sitä ei tulkita. Kaikissa tapauksissa tiukka HTML-rakenne helpottaa työtä Scribusissa ja tuonnin laatua, jotta voidaan rajoittaa muutoksia tuonnin jälkeen.

Kun HTML-tiedosto tuodaan, Scribus reagoi seuraavasti:

 • Merkitys ja tekstisisältö löytyy sivulta. Ja valikot, uutisia ja muuta tietoa tuodaan sivulta toiselle, kun kotisivut taitetaan. Tällöin voi olla tarpeen käyttää HTML-editoria pitääkseen vain hyödylliset muotoilut käytössä;
 • Se luo kappaleen tyyli jokaiselle löytyneelle H-elementille. Scribus lisää etuliitteen [html_], jotta se ei korvaa mitään käyttäjän luomia tyylejä. Kuitenkaan ulkonäön tyylejä ei säilytetä ja ne on määriteltävä uudelleen editorilla Scribusin tyyliin.

 Usein on tarpeen tarkistaa nämä kohteet ja tehdä muutoksia välittömästi.

ODT-muodossa


OpenDocument Text on OpenOfficen ja KOfficen käyttämä muoto. OpenOffice tallentaa tekstidokumentteja pitääkseen kaikki tiedot muotoiluja ja lisättyjä kuvia myöten. ODT-muoto on hyvin tunnustettu ISO-standardi toisin kuin DOC, josta keskustellaan myöhemmin. Joten tekstinkäsittelymuotoa suositellaan Scribusiin.

Kun tiedosto tuodaan, Scribus määritelee sen käyttäytymisen tuotaessa ODT-asiakirjan tyylejä:

 • [Korvaa kappaletyylit]: jos ODT-tiedoston tyylillä on sama nimi kuin tyylillä, joka on jo Scribusissa, ominaisuudet määritellään OpenOfficen korvatessa esitettyjä Scribus-muotoja. Tätä laatikkoa ei välttämättä suositella, jos olet jo aloittanut työsi ulkoasun ja organisoinnin;
 • [Yhdistä kappaletyylit]: jos kappaletyyleillä asiakirjassa ODT on samat ominaisuudet, Scribus pitää vain yhden tyylin ja soveltaa sitä tekstiin. Tämä on hyödyllistä, jos et ole varma tekstin laatijoiden käyttämistä toiminnoista. Saattaa kuitenkin olla mielekästä tarkastaa, että identtisen näköisiä tyylejä käytetään. Tässä tapauksessa erot yleensä takia menetetään semantiikan takia;
 • [Käytä asiakirjan nimen etuliitteenä kappaletyylejä]: tuotaessa Scribus lisää dokumentin nimen tuodun tyylin nimen alkuun. Tämä estää menettämästä tyylejä, jotka on jo luotu Scribusissa, tai olisi tuotu edellisestä asiakirjasta.

Kun teksti tuodaan ja kappaletyylejä löytyy, tekstiä sovelletaan. Saat merkkityylit, mutta tällä hetkellä Scribus ei toteuta mitään erityistä käyttäytymistä. Kuitenkin ominaisuuksia, joita sovellettiin muotoiluun OpenOffice.orgissa on varastoitu Scribusiin ja niitä voi käyttää manuaaliseen muotoiluun. Ei ole harvinaista, että muotoilu on liian outo ja on tarve käyttää manuaalista muotoilua [Asetukset > Teksti> Tyyliasetukset] nähdäkseen muotoilun selkeämmin ja varmistaakseen, että muutokset Scribusissa ovat hyvin näkyvissä.

Tällä hetkellä on kuitenkin vaikeaa antaa neuvoja nykyisen järjestelmän täydellistämiseen. Voimme kuitenkin mainita muutaman asian:

 • Ei ole välttämätöntä, että tekijä menettää aikaa työstäessään tekstin ulkoasua tekstinkäsittelyohjelmassa. Nämä kappaletyylit säilyvät ja muotoilut tulevat Scribusiin, mutta eivät merkkityylit. Tulostettu kopio asiakirjasta on säilytettävä, jotta nähdään missä soveltaa tyylejä Scribusissa tarvittaessa;
 • Jotkut ihmiset haluavat tuoda tekstin ilman muotoiluja ja tyylejä, niitä tiedostoon ei tule yllätyksiä. [Tuo teksti] on valittava, että voi tuoda tiedostot tätä tarkoitusta varten.

 

DOC

 


DOC on Microsoftin formaatti, kukaan ei voi rakentaa sovellusta ilman Microsoftin laillista lupaa. Scribus ei itse voi tuoda tallennettuja tiedostoja Word-muodossa. Tarvitset pienen ohjelmiston nimeltään Antiword, että pystyt siihen. Jos käytät Windowsia, Antiword asennetaan automaattisesti Scribusiin, mutta ei muissa käyttöjärjestelmissä. Jos haluat tuoda tällaisia tiedostoja suoraan, on ensin asennettava ohjelmisto.

DOC-tiedoston tuominen Scribusiin voi tuoda koko tekstin, mutta ei tyyliä eikä muotoiluja. Teksti itsessään on tarkistettava: tyhjät rivit on ehkä asetettu ja paikkojen luvut numeroitu dokumenttiin.

Luotettavampi tapa on avata doc-tiedosto Wordissa tai OpenOfficessa, ja tallentaa se Scribusin paremmin tukemassa muodossa (kuten ODT tai HTML, tai jopa TXT).

Huomaa, että DOCX tiedostoja ei tueta.

 

Tuo kuvatKuvien tuonti on jatkuvaa asettelua. On olemassa monenlaisia asiakirjoja, jotka eivät käytä kuvia, erityisesti lähes kaikki kirjallisuuden kustantaminen. Mutta useimmissa tapauksissa saatat haluta käyttää grafiikkaa, valokuvia tai vektorigrafiikaa.

Kuvat

 

Scribus voi tuoda monia eri valokuvausformaatteja. Useimmat niistä ovat siellä käytännön syistä ja helpottavat vaihtoa joidenkin ohjelmien kanssa, mutta eivät ole tunnustettua laatua painoa varten. Tärkeimpien formaattien luettelo oli oppaassa jo aiemmin. Täällä tulemme keskustelemaan yksityiskohdista, joista kukin auttaa sinua valitsemaan kuvien asettelun.

Tuonti tapahtuu kuvakehykseen tai muoto muunnetaan kuvakehykseksi [Kohde > Tee kohteesta > Kuvakehys], sitten kohdasta [Tiedosto > Tuo > Tuo kuva]. Kannattaa ehdottomasti välttää kuvien kopioimista ja liittämistä!

[Kuva] määrittää tuodun kuvan koon, erityisesti automaattisesti koko rungon tai itse kokonsa määrittäen rungon sisälle asennetun [Sovita kehyksen kokoon] ja [Ei sovitusta].JPEG

 


Suurin osa kuvista on varmasti JPEG-muodossa, jonka tunniste voi olla joko .jpg tai .jpeg. Digitaaliset kamerat tallentavat kaikki kuvat tässä formaatissa, vaikka jotkut saattavat antaa sinulle muita vaihtoehtoja. Valmistajien valinnaksi on noussut JPEG, koska se tarjoaa erittäin kevyet kuvat, jotka mahdollistavat laittaa paljon kuvia muistikortille ja merkitsevät vaivatonta arkistointia. Keveytensä vuoksi se on myös yleisin formaatti internetissä, koska nopeuttaa sivujen latausta.

Valitettavasti tämä vähentää erilaisia yksityiskohtia kuvassa. JPEG-tallennus perustuu periaatteeseen tuhota laatuasetuksia tai puristaa kuvaa. Korkeampi puristus merkitsee alhaisempaa laatua.

Mikäli tuot oman kuvasi Scribusiin, JPEG ei ole ongelma: varmista, että kuva on oikea eikä siinä ole artefakteja. Sen tallentaminen toiseen muotoon ei paranna sen ulkonäköä.

 

PNG

 


PNG-formaatti on paras kompromissi. Se ei muuta kuvaa ja on melko kevyt verrattuna TIFF tai PSD -formaatteihin, vaikkakin se on yleensä raskaampi kuin JPEG. Sen lisäksi sillä on kyky ylläpitää laatua, hyväksyä alfakanava, joka voi tehdä kuvasta läpinäkyvän tai lisätä avoimmuutta, joten voit vähitellen häivyttää kuvaa.

Kaikki tulostimet ovat yhteensopivia PNG:n kanssa, joten voivat avata ja tallentaa sen. Gimp pystyy käsittelemään läpinäkyvyyttä, haalistumista jne. 

 

TIFF

 


TIFF tai TIF-muoto on suhteellisen vanha ja laajalti käytetty tulostetun asiakirjan tuotannossa. Se säilyttää kuvat täydellisesti. Se kuitenkin tuottaa hyvin suuria kuvia verrattuna PNG-formaattiin. 

Koska sillä on historiallista käyttöä, mielenkiintoinen piirre on avustaja, joka ei voi käsitellä PNG:n syväyspolkuja. Nämä tiet on muutettu vektoripoluiksi kuvaeditorissa (kuten Gimp) käyttäen Bezier-käyrätyökalua. Syväyspolun käyttö on kuvattu luvussa yksityiskohtaisesti.

PSD

 


PSD on alunperin Photoshopin muoto. Tämän formaatin omistaa Adobe ja yhtiö pitää tämän formaatin tiedot salassa version 7 jälkeen. Scribus voi tuoda kuvia Photoshop-muodossa, mutta ei ota hoitaakseen niitä version 7 jälkeen. Scribus pystyy palauttamaan Photoshop-tiedostojen kerrokset ja säätämään niiden näkyvyyttä, avoimuutta ja sekoitustiloja. Tämä on hyödyllistä muutettaessa intensiteettiä tai piilotettaessa tietyt elementit layoutista.

Tasot ovat käytettävissä, kun kuva tuodaan [Laajennetut kuvan ominaisuudet] ja [Ominaisuudet > Kuva].

 

Formaatit SVG, EPS ja AIVektorigrafiikat ovat ohjelmistoista, kuten Illustrator tai Inkscape. Nämä kaaviot on luotu tyhjästä graafikoiden toimesta ja etuna on sama laatu riippumatta koon muuttumisesta. 

Voit tuoda vektoripiirrosohjelmasta, ei ole tarvetta luoda kehyksiä:

 1. Klikkaa sivua poistaaksesi valinnat;
 2. Valitse [Tiedosto > Tuo > Tuo vektoritiedosto];
 3. Scribus saattaa ilmoittaa, että se ei tue kaikkia tiedostomuotoja;
 4. Hiiren osoitin muuttuu pieneksi rastiksi. Klikkaa sijaintia sivulla, johon haluat kuvan;
 5. Voit sitten muuttaa sen kokoa käyttämällä muokkausalueen kahvoja. Jos haluat säilyttää mittasuhteet, paina Ctrl ja vaihda kokoa.


Tuotu piirustus on ryhmä vektoreita. Jos se koostuu eri muodoista, käytä [Kohde > Pura], mahdollisesti useita kertoja, näin voit pystyä muokkaamaan kuvan itse viime hetkellä sopivaksi layoutiin.

Värien suunnittelu lisätään automaattisesti kaavioon, jotta voidaan käyttää uudelleen muita elementtejä, kuten kehyksiä tai tekstiä. Mutta nämä värit voidaan poistaa tai korvata kohdasta [Muokkaa > Värit].

 

SVG

 


SVG on suositus, jota ovat ehdottaneet Adobe ja W3C. Monet ohjelmistot ovat yhteensopivia sen kanssa ja Illustrator ja Inkscape ovat vahvoja tämän formaatin muotoilemisessa. Tätä on usein syytetty ongelmista neljän värin tilassa. Tämä väite ei päde työskenneltäessä Scribusissa, joka on vastuussa ainoastaan kaikkien värien muuntamisesta aktivoituun CMYK-profiiliin, jolla voidaan simuloida väritulostusta ruudulla ja sitten korvata värit prosessiväreillä tai spottiväreillä.

Tuomalla SVG-tiedostoja, ota vektorisoidut fontit ohjelmistosta ennen tallennusta välttääksesi ongelmia tekstin renderöinnissä.

 

EPS


EPS on PDF:n edeltäjä tulostuksen maailmassa. Vaikka se on hyvin tehty, se ei ole muuttunut vuodesta 2001 ja on nimenomaisesti matkalla kohti unohdusta. Älä hylkää EPS-tiedostoja, koska Scribus voi tuoda ne. Monet logot saa EPS-muodossa ja tämä on hyvä. Kuitenkin lähdetiedostoista pitää olla AI tai SVG -versio, jotta kuva on turva pitkällä aikavälillä.

AI

 


AI on Illustratorin alkuperäinen muoto. Tämä on hyvä ja laajalti käytetty formaatti, mutta haittapuolena sen omistaa Adobe, mikä vaikeuttaa tukea. Scribus voi tukea sitä kuitenkin osittain. Jos tiedostot ovat tällaisia, se voi olla hyödyllistä yrittää tuoda se muunnetuksi SVG-muotoon.

 

Taulukot!


Taulukot ovat erikoistapaus tuotaessa tekstiä. Tämä on järjestetty ja jäsennelty teksti, jonka graafisessa muodossa on erityisiä sarakkeita ja rivejä, joilla on mahdollisesti graafisia ominaisuuksia. Taulukossa on parannettu versio luettelosta ja välilehdet. Scribus voi nyt tuoda Excel-taulukoita, kunhan muunnat ne ensin Calc -taudukoiksi. Se voi käsikirjoituksen kanssa tuoda tiedot CSV-muodossa, joka voidaan alustaa uudelleen kehyksissä tai Scribusin taulukkotyökalussa. Tämä työkalu on melko yksinkertainen, vaikka se voi tehdä mielenkiintoisia asioita, sitä on epäkäytännöllistä käyttää.

Vaikka se on hieman liikaa, harkitsemme taulukon muotoiltua tekstiä graafisesti. Ehdotamme yksinkertaista menetelmää, joka vaatii vielä muutaman askeleen.

 1. Luo taulukko Calcissa. Jos se on Excel-tiedosto, avaa se Calcissa;
 2. Valitse osa taulukosta, jonka haluat ja kopioi se;
 3. Calcissa siirry kohtaan [Tiedosto > Uusi > Piirros];
 4. Piirtoikkunassa, mene kohtaan [Muokkaa > Liitä määräten ...] ja valitse vaihtoehto, joka alkaa Calcin ikkunasta;
 5. Pidä osa valittua piirustusta ja käyttä sitten [Tiedosto> Vie ...]
 6. Valitse se EPS-muodossa ja valitse sitten [Valitse].
 7. Tuo sitten EPS-grafiikka Scribusiin.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.