FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Scribus suomeksi

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonta


Laadunvalvonnan tavoite on varmistaa, että dokumentti on asetetuissa laatuarvoissa ja virheetön. Tämä on jokaisen graafisen tuotannon tavoite.

Kolme työkalua auttaa meitä tässä: Tarkastustyökalu, Vie PDF ja Etsi-Korvaa.

Tarkastustyökalua voidaan säätää valikosta [Asetukset] > [Tarkastustyökalu]. Se tarkastaa seuraavia:

 • Puuttuvia merkkejä;
 • Kehyksien ulkopuolelle sijoitettuja sivuja;
 • Tekstin ylivuotoa;
 • Avoimmuutta;
 • Puuttuvia kuvia;
 • Kuvien tarkkuutta;
 • PDF-tiedostojen taittoa;
 • Kuvien olotilaa GIF-muodossa;
 • PDF-merkintöjen tarkastamista ja kenttiä;
 • Painossa ohittuvia kerroksia;
 • Erojen katselua ja tulostamista kerroksittain;


Tarkastustyökalu näyttää valintaikkunan, jossa on kirjattu jokainen ongelma, sekä sen sivu ja kohde. Etuna tässä työkalussa on, että se havaitsee virheitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta havaita paljain silmin. Siltä kestää vain muutaman sekunnin skannata koko asiakirja.

Kun on tehty tämä alustava seulonta, siirrytään seuraavaan vaiheeseen, joka on vienti PDF-dokumenttiin. Monet Vie PDF -komennon vaihtoehdot selitetään lopullista tuotosta käsittelevässä luvussa. Sanotaan vain tässä, että Vie PDF vie hetken. PDF on edelleen paras tapa testata dokumenttia. Se voidaan tarkistaa näytöllä tai painetussa muodossa.

 

Mitä tarkistetaan?


Kaikki! Tarvitaan innokas silmä laadunvalvontaan.

Kultainen sääntö on, että ensin tarkastetaan kohteet, jotka tekevät koko asiakirjan ohjauksen. Tämä on teknisen ja lähteiden valvonnan ensimmäinen testin.

Testivirran myöhemmissä tarkastuksissa tehdään lopputarkastus ja tarkastetaan tekniset asetukset ennen painoa. Yhteenvetona on tarkistettava sivujen muoto ja sisältö. 

 

 •  Sivumäärä;
 •  Asiakirjan muoto (huomaa mittayksikkö);
 •  Marginaalit;
 •  Turvamarginaalit (riippuen viimeistelystä, leikkauksesta, sitomisesta, jne.).
 •  Leikkausrajat;
 •  Väriavaruus;
 •  Värien määrä;
 •  Värit (levyt);
 •  Kuvan resoluutio;
 •  Värinkulutus;
 •  Musta;
 •  Lähtöprofiilit;
 •  Kaikkien lähteiden läsnäolo;
 •  Typografia: tyylien soveltaminen typografiaan ja taittoon, halkeamat, leski- ja orporivit, harmaa typografia, tavutus, välilyönnit;
 •  Panoskorjaukset;
 •  Typografiakoodin noudattaminen;
 •  Hankkeen spesifikaatioiden noudattaminen;


Jos dokumentti on suunniteltu tulostettavaksi, on välttämätöntä tehdä fyysinen painos. Näytölle tarkoitettua asiakirjaa voidaan tarkastella vain näytöllä.

Oikoluku


Kielellinen tarkistus ja oikoluku liittyvät läheisesti laatuun kaikissa julkaisuissa. Asiakirjan virheettömyys tekee siitä uskottavamman. Sen sijaan virheet tai huonosti kirjoitetut tekstit sysäävät lukijat pois. Selkeys ja luettavuus ei riipu pelkästään asiakirjan muotoilusta. Sisällön ja ulkoasun virheettömyys ovat yhtä tärkeitä. Omaan aikataulun olisi sisällytettävä nämä keskeiset vaiheet. Kielellinen tarkistus on ehdottomasti tehtävä ennen ulkoasua. Scribus on tehokas väline ulkoasun kannalta, mutta ei oikein hyvä tekstin intensiiviseen muokkaamiseen. Siksi on parasta tehdä työn korjaus ja tarkistus tekstinkäsittely-ohjelmistossa.

On olemassa virheitä, joita ei voi havaita taitossa, jos tekstiä ei ole oikoluettu aikaisemmin. Lisäksi voi tulla virheitä sovellettaessa tyylisivuja, tai yksinkertaisesti tehtäessä typografian alustusta. Samoin jotkut tavuviivat voivat olla väärin, koska ohjelmisto voi olla väärässä. Puhumattakaan virheistä, joita voi ilmetä, kun taiton aikana lisätään ja manipulointi tekstejä tai kirjoitetaan unohdettu sana. Lopuksi on typografian virheitä, kuten halkeamia ja muita typografian vikoja, jotka voidaan nähdä vasta taiton aikana. Ymmärrettävästi oikoluku on tehtävä myös asettelun aikana.

 

Virheiden korjaaminen


Scribusissa on oikoluku [Kohde] > [Oikoluku], mutta sen käyttö on erityisen vaikeaa. Tekstinkäsittelyohjelmiin on varustettu enemmän toiminnallisia merkkejä. Nämä työkalut ovat hyödyllisiä ja voivat auttaa ammattitaitoista työntekijää, mutta ne eivät voi tehdä työtä yksin. Oikolukija on oma erillinen ammattikuntansa. Löydyneiden virheiden korjaus on keskeinen osa projektia. 

Kun virheitä löytyy, ne on korjattava asiakirjassa. Graafinen suunnittelija korjaa virheitä yksitellen Scribus-dokumenttiin. Tämä on ensinäkemältä yksinkertaista, mutta vaatii tarkkaa huomiota paikantaa näytöltä virheen tarkka sijainti, joten vähemmän jatkuvalla huomiokyvyllä ei tehdä korjauksia tarkasti.

Tässä kolmas työkalu auttaa sinua: Etsi-Korvaa. Se löytyy kohdasta [Muokkaa] > [Etsi/Korvaa]. Sinun täytyy aktivoida tekstikenttä tai valikko näkyy harmaana ja saavuttamattomana.

Tietokone löytää paljon nopeammin virheet, jotka täytyy korjata. Se saapuu alueelle silmänräpäyksessä. Kirjoita virheellinen sana tai lause tekstikenttään ja napsauta [Etsi]. Se löytyy lähes välittömästi. Väsyt paljon vähemmän tekemällä näin. Huomaa, ettei ole tarpeen täyttää kaikkia kenttiä. 

Oikealla puolella ikkunassa on tämän komennon toinen puoli. Voit painaa [Korvaa] ja valita [Vaihda] tai valita [Korvaa kaikki] tarpeen mukaan.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.