FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Scribus suomeksi

LÄHTEIDEN VALMISTELU

LÄHTEIDEN VALMISTELU

Taiton suunnittelun alussa tunnetusta kiireestä huolimatta on olemassa muutamia askelia, jotka pitää muistaa ennen Scribus-taiton aloittamista. Hyvä suunnittelija joutuu itse asiassa keräämään kaikki dokumentin luomiseksi tarvittavat elementit. Tämä on ennakkovalmistelua, sitä kutsutaan keskeisten lähteiden valmisteluksi. Tämä luku käsittelee eri kysymyksiä, joihin pitää vastata, jotta työskentely Scribusin parissa on mukavaa varsinaisen taiton alkaessa.

Loogisesti, taittoa alotettaessa, olet jo määritellyt dokumentin pituuden. Varsinkin olet varmasti päättänyt painoksen koon. Sinulla on sisältöä, joka tulisi laittaa dokumenttiin, ja jonka olet luonut itse tai saanut muilta dokumentin parissa työskenteleviltä ihmisiltä. On tärkeää kerätä kaikki tämä materiaali mahdollisimman pian ja mieluiten ennen työskentelyä taiton parissa, muutamasta eri syystä: 

 • Järjestelyn tasolla kannattaa harkita sitä informaatiomäärää, joka auttaa määrittelemään dokumentin ja sen taiton luonteen, varsinkin koon ja eri asetuksien arvot; 
 • Jos sinulla on kuvia ja grafiikkaa, voit paremmin arvioida sivun estetiikkaa ja kuvien käytön tiheyttä;
 • Tuotannossa tehtävien jaottelu merkitsee, että taittovaiheessa ei enää tarvitse pohtia näitä kysymyksiä ja ulkoasuun voi keskittyä rauhassa. 

Mitkä lähteet?

Lähteet ovat täysin visuaalisia elementtejä (valokuvia, kuvituksia, grafiikkaa jne.) ja tekstiä, jota käytetään dokumentin asettelussa. Erotamme lähdekuvan ja lähdetekstin selittääksemme paremmin nämä kaksi lähdetyyppiä. 

Kuvalähteet

Valokuvatyyppiset kuvalähteet ovat yleensä kahdessa eri muodossa: vanhanaikaisina valokuvina tai digitaalisina kuvina ja niiden käsittelyyn tarvitaan erilaisia teknologioita: 

 • Jos kuvat ovat vanhanaikaisia paperikuvia, ne tulisi skannata käyttäen hyvää skanneria ja tallentaa käyttäen vientikelpoista formaattia, joka on yleensä PNG. 
 • Jos kuvat ovat saatavilla negatiiveina, on olemassa skannereita juuri negatiiveja varten. 
 • Jos kuvat ovat jo olemassa digitaalisessa muodossa, ne voidaan sijoittaa CD:lle, DVD:lle tai ulkoiselle kovalevylle, ne voidaan siirtää myös internet-palvelimen kautta. On hyvä käsitellä kuvaa paikallisesti (omalla tietokoneellasi), ellei joku vaadi sinua toimimaan toisella tavalla. Jos ne ovat ulkoisella palvelimella, kopioi ne työkansioon koneellasi, kunnes voit siirtää valmiit kuvat palvelimelle ja poistaa ne omalta koneeltasi työn valmistuttua. 
 • Jos kuvat ovat digitaalisesta kamerasta, käytä vain liitäntää laitteen ja tietokoneen välillä saadaksesi ne käyttöön: Bluetooth/Wifi, SD-kortti tai internet-yhteys sopivat tähän riippuen digitaalikamerastasi. Nämä laitteet yleensä tallentavat kuvat joko JPEG tai RAW -muodossa, joista RAW on paljon suurempi mutta laadukkaampi kuvaformaatti. 

Kaikki nämä kuvat tulisi mahdollisuuksien mukaan valmistella ennen kuin ne tuodaan projektiin. Tämä selitetään seuraavissa kappaleissa.

Toiseen lähderyhmään kuuluvat piirrokset, kaaviot, kartat, logot ja muut elementit, jotka graafinen suunnittelija luo. Nämä on yleensä tallennettu vektorimuodossa, joka säilyttää geometristen kuvioiden laadun tuotannossa niin kauan kuin mahdollista.

Tiedostojen järjestämistä käsittelevä luku antaa lisää tietoa lähteiden järjestämisestä. 

Yleisesti ottaen kannattaa varmistaa, että:

 • Voit avata kuvat käsittelyä varten kuvankäsittely- tai piirrosohjelmassa, kuten Gimp (ilmainen), Photoshop (maksullinen), Inkscape (ilmainen) tai Illustrator (maksullinen). 
 • Kuvat ovat tarpeeksi suuria sijoitettaviksi taittoon ja laadun säilytystä varten. Puhumme tästä myöhemmin. 

Tekstilähteet

Teksti on olennainen osa kirjojen tapauksessa. Teksti on kirjoitettu monissa eri ohjelmissa: tekstieditorissa, tekstinkäsittelyohjelmassa, sähköpostissa, verkkosivulla, tietokannassa. Tekstinkäsittelyohjelmista yleisiä ovat LibreOffice, OpenOffice ja Word. Joka tapauksessa on tärkeää selkiyttää tilannetta. 

 • Jos lähteitä on paljon (monta kirjoittajaa, monta eri ohjelmaa) voit järjestää ne siihen järjestykseen, jossa ne tuodaan, nimetä ne uudelleen selkeyttääksesi tuontijärjestyksen tai yhdistää ne; 
 • Varmista, että voit avata dokumentin yhdessä ohjelmistasi, mieluiten suoraan Scribusissa. Pyydä tekijöitä antamaan sinulle työkaluillasi toimivat tiedostot. Mainitsemme nykyiset formaatit hetken päästä; 
 • Varmista, että olet tehnyt lopullisen version tekstistä, jonka ei pitäisi vaatia lisää korjauksia aloitettuasi taiton. Muutamien sanojen lisääminen tai poistaminen voi johtaa kymmenien minuuttien ajanhukkaan, kun kaikki kiirehtivät sinua valmistelemaan tekstin ja kaikki painostavat sinua lähettämään dokumentin painoon;
 • Tarkasta, että tekstit, jotka lähetät, eivät sisällä kuvia, tai että sinulla on tämä tiedostoista riippumaton lähde, koska Scribus ei voi tuoda kuvia tekstitiedostojen sisällä; 
 • Varmista, että sinulla on kaikki tekijätiedot teksti- ja grafiikkatiedostoja varten. 

Lähteiden valmistelu

Käytät monia eri tiedostoja (tekstitiedostoja, kuvatiedostoja...) valmistellessasi taitoasi, mutta kaikki eivät tarjoa samoja vakuuksia ja samaa vapautta. Jotkut vaativat monia säätöjä tai korjauksia. Valmistelu perustuu kolmeen periaatteeseen: 

 • Varmista, että lähde on yhteensopiva Scribusin kanssa; 
 • Varmista, että lähteen laatu on sopiva taiton kanssa; 
 • Varmista mukavuutesi taittotyön aikana. 

Tiedostoformaatit

Formaatit, joita voit käyttää, ovat tärkeitä: jotkut on suunniteltu ainoastaan tiedostojen siirtämiseen, toiset säilyttämään yksityiskohdat työskentelyn aikana ja kaikkein tärkeimpänä tekijänä, jotkut eivät toimi hyvin jossain ohjelmassa, koska ne eivät ole yhteensopivia tai formaatin yksityiskohdat ovat piilotettuja muilta ohjelmilta. 

Kaikki tässä listatut formaatit voidaan tuoda Scribusiin ja tässä rajoitutaan suositeltuihin ja tarpeeksi laadukkaisiin formaatteihin. 

 

    Tyyppi Edut Ongelmat
Kuvat JPEG Standardi Valoa ja voimaa Laatu vaihtelee
  PNG W3C-standardi Laatu ja läpinäkyvyys
  TIFF Standardi Laatu ja syväyspolku Paino
  PDF Standardi Laatu kuin alkuperäisessä asiakirjassa
  PSD Photoshop -natiivi ja yksityisomistuksessa Laatu ja kattavuus Paino ja yksityisomistuksessa
Vektori AI Illustrator -natiivi ja yksityisomistuksessa   Yksityisomistuksessa
  EPS Standardi Standardi tunnetaan ja tunnustetaan Vanha ja rajoittunut
  SVG W3C-standardi Yhteensopivuus webin ja kaikkien ohjelmistojen kanssa Vaatii värien adaptaatiota
Teksti DOC Word -natiivi ja yksityisomistuksessa   Vaatii wordin ja rajoittunut
  ODT ISO-standardi, LibreOffice Kevyt, moderni ja dokumentoitu
  HTML Standard W3C-standardi Moderni
  TXT Standardi Moderni ja yksinkertainen

 

Ohjelmien omia formaatteja ei ole tarkoitettu vaihdetavaksi ohjelmien välillä. Yksityisomisteiset formaatit kuuluvat vain ne luoneille yhtiöille. Työn perustaminen avoimille formaateille (normit, standardit tai suositukset) voi olla luotettavampaa pidemmän päälle. 

Jos tahdot tietää enemmän avoimien formaattien käytön eduista, katso tätä verkkosivua: 
http://www.openformats.org

 

Kuvien valmistelu

Digitaalisessa muodossa olevat kuvat täytyy ensin prosessoida. Se täytyy siistiä kuvankäsittelyohjelman avulla. Sillä täytyy siten olla kaikki nämä ominaisuudet: 

 • Lopullinen tuotava formaatti ja laatu;
 • Sopiva resoluutio hyvälaatuista painoa varten, yleensä 200-300 dpi
 • Voidaan muuttaa oikeaan kokoon, jos kuvan paikka taitossa tunnetaan jo. 

Kaksi ensimmäistä askelta voidaan yleensä tehdä automaattisesti Photoshopin tai Gimpin kaltaisella ohjelmalla. Jos et tunne näitä monimutkaisia ohjelmia, voimme neuvoa sinua käyttämään Phatchia: http://photobatch.stani.be/

Työvirrassa on tapana muokata kuvat CMYK-väreihin ennen tuontia. Scribus on vastuussa vain tästä tehtävästä, joka on melko yksinkertainen. Jos tahdot muuttaa näitä asetuksia Scribusissa, katso lukua värinhallinnasta.

Tämän käsittelyn jälkeen kuva tallennetaan nimellä, joka antaa käyttäjän tunnistaa tuodun kuvan. Näin sinulla on kansio, jossa kaikki kuvat ovat valmiina liitettäväksi dokumenttiin.

On tärkeää muistaa jokaisen kuvan kuvatekstissä kuvan tekijänoikeudet. 

Tekstien valmistelu

Teksteihin liittyvät toisenlaiset ongelmat. Tekstinkäsittelyohjelmaa käytetään moniin eri tehtäviin ja siinä on erilaisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat nopean kirjoittamisen, mutta usein ulkoasu on tarkemmin määrittelemätön. Tässä suhteessa tekstinkäsittelyohjelmat ovat taitto-ohjelmien vastakohta. Taitto-ohjelmilla pyritään nimenomaan saamaan kaikki sisältö saman näköiseksi. Scribusin ja tekstinkäsittelyohjelmien yhteensopivuus ei ole läheskään täydellistä, koska monet tekstinkäsittelyohjelmien toiminnot ovat merkityksettömiä Scribusissa: esimerkiksi otsikot, aliot, yliöt, viitteet...

Monien mielestä on parasta tuoda muotoilematonta tekstiä Scribusiin. Avaa vain DOC tai ODT -tiedosto sen ohjelmassa ja tallenna se uudestaan pelkkänä muotoilemattomana tekstinä. On mahdollista, että kirjoittaja on käyttänyt muotoilua (otsikot suurella, lihavointi, kursiivi...) Tämä kaikki pitäisi huomioida tekstiä taitettaessa.

Tämä tieto voidaan tallentaa ODT ja DOC -tiedostoissa joko määriteltyinä omminaisuuksina tai tyyleillä (katso tyylitiedostot ja tekstin tuominen), mutta näiden muotoilujen ottaminen käyttöön Scribusissa voi joskus olla suuri urakka.

Joka tapauksessa on usein tärkeää hallita kaikkea tekstin rakennetta, järjestelyä, mahdollisia virheitä, tyhjien rivien poistoa, kaksoisvälilyöntejä ja muita typograafisia ongelmia. Tee nämä tarkastukset ennen tuomista, niitä on vielä vaikeampi tehdä Scribusissa. 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.