FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Scribus suomeksi

TEKSTI JA GRAFIIKKA

Edellisen luvun luettuasi tiedät millaisia kysymyksiä kohtaat aloittaessasi julkaisuprojektisi.

Muutama asiat täytyy ottaa vielä huomioon Scribusin tehokasta käyttöä ajatellen, mutta tällä ei pyritä rajoittamaan luovuuttasi. Koska Scribusta ei ole tarkoitettu kaikkien mahdollisten asioiden tekemiseen se keskittyy oman ydinalueensa toimenpiteisiin.

Tässä luvussa esittelemme parhaat toimintatavat ja prosessit, joiden avulla voit ymmärtää Scribus-taittamista paremmin.

Erota ulkoasu sisällöstä

Julkaisutoiminnan maailmassa tuotetaan laajalti tarkastellen monenlaisia dokumentteja: pitkiä ja lyhyitä kirjoja ja lehtiä, kuvituksella ja ilman, erilaisten ammattimaisten kirjoittajien (kirjailijoiden, journalistien jne.) tai amatöörikirjoittajien teksteillä... Kaikki nämä tekijät vaikuttavat työskentelymenetelmään ja ohjelman toimintaan.

Kuitenkin toimivaksi menetelmäksi julkaisussa ja muillakin alueilla on osoittautunut ulkoasun ja sisällön erottaminen, eli sisältö ja ulkoasu suunnitellaan erikseen. Tämä oli hyödyllistä esimerkiksi julkaistaessa kirjakokoelma uudestaan erilaisella graafisella tyylillä. Teksti oli kuitenkin sama (vaikka sekin olisi voitu päivittää). Tällä menetelmällä kirjoittajan ei tarvitse pohtia lopullista ulkoasua kirjoittaessaan, joten hän voi keskittyä tekstiin.

Tämä yksinkertainen menetelmä, joka voi aluksi tuntua rajoittavalta, antaa todellisuudessa paljon joustavuutta painettavan dokumentin luomiseen. Kirjan kirjoittaja voi osoittaa jonkin tekstin osan olevan otsikko ja toisen olevan kappale, taittaja voi valita sopivan tyylin kaunista julkaisua varten ilman riskiä tyylin, kielen tai sisällön muuttumisesta.

Scribus perustuu tälle olennaiselle erolle. Suosittelemme, että totuttelet heti erottamaan sisällön ja muodon projekteissasi.

Toimitusprosessi

 

Kuvittele, että työskentelet suuren sanomalehden painossa, joka julkaisee uutisartikkeleita päivittäisessä lehdessä ja myös verkkosivullaan. Olet lehden taittaja, eli olet vastuussa sen ulkoasusta. Työtoverisi ovat journalisteja, valokuvaajia, kirjoittajia, päätoimittajia, kirjastonhoitajia, painajia ja tallentajia, sillä sanomalehdellä on painonsa.Sanomalehti on luonut toimitusprosessin, joka määrittelee tekstin polun sen luomisesta sen jakeluun, ja johon kuuluu seuraavat askeleet: kirjoittaminen (yhden tai useamman kirjoittajan), tekstin editointi, oikoluku, taitto, vedoksen tarkastus, korjaukset, painaminen, sitominen, pakkaus ja jakelu. Sama teksti käsitellään erottamalla sisältö taitostaan ja se on hieman erilainen verkkosivulla ja painetussa lehdessä, koska editointiprosessi on jakautunut kahdeksi eri poluksi.

Toimitusprosessi on joukko menetelmiä, sääntöjä (esimerkiksi artikkelin merkkimäärä) ja teknisiä prosesseja, jotka mahdollistavat toimitusprosessin joustavan etenemisen.

Graafinen prosessi

Toimitusprosessin graafinen osa liittyy suoraan taittajaan, jonka täytyy luoda taitto muotoilemalla teksti ja kuvat, sekä varmistamalla, että kaikki elementit (tekstit, kuvat) jotka on tuotu on integroitu hyvin, jonka jälkeen dokumentti pitää valmistella oikein painoa varten.

Graafiseen prosessiin kuuluu yleensä kolme keskeistä askelta:

  1. Luova työ: idean kehittely, luonnostelu, projektin muokkaus, menetelmien tutkiminen, toimintatapojen valinta.
  2. Esipaino: tuotannon vaihe, jossa luova työ on valmiina ja tekniset ongelmat ratkotaan ennen painoa, jotta lopputulos on tarpeeksi laadukas.
  3. Dokumentti painetaan suurina määrinä ja lopputuloksen laatu tarkastetaan.

Roolistasi riippuen joudut osallistumaan enemmän tai vähemmän näihin kolmeen askeleeseen. Voit käyttää Scribusta, jolla on roolinsa esipainossa. Projektista riippuen joitain askelia ei tarvitse ottaa joka kerralla: esimerkiksi päivittäinen sanomalehti ei muuta graafista asuaan joka päivä: se käyttää samaa asua monta vuotta, mikä auttaa sitä vähentämään tuotantoaikaa ja lisäämään näkyvyyttä kauppojen hyllyillä. Dokumentin taitto ei aina merkitse ulkoasun tekemistä suoraan tyhjästä. Tässä esimerkissä pitää muistaa, että Scribus on graafinen työkalu ja voit tehdä kaikki nämä askeleet tuotantoprosessissa: niinpä sinulla pitäisi olla kaikki tekstit ja kuvat valmiina aloittaessasi projektin.

Jos työskentelet yksin (teet koko prosessin yksin) tai ryhmässä (jossa roolisi on rajoitettu), näiden tuotannon askelien noudattaminen ja parhaiden työkalujen valinta tekee työstäsi joustavampaa ja helpompaa.

Tärkeimmät askeleet Scribus-työskentelyssä

Työsi Scribusissa seuraa joitain keskeisiä askelia, jotka ovat enemmän tai vähemmän aikaavieviä. Koko taittoon tarvitset muutaman päivän aikaa, varsinkin jos olet uusi taittaja. Koko prosessin kesto riippuu sisällön määrästä ja graafisesta laadusta. Viimeistely vaatii vielä enemmän tarkkaavaisuutta kuin valmistelu.Esimerkiksi kahdeksan sivun kirjasen tekeminen tekstistä ja kuvista vaatii aloittelijalta ainakin kaksi päivää. 

 

Askel Arvio työajasta
Luo
1. Lähteiden valmistelu ja tarkastus ≃ 5%
2. Dokumentin formaatin valinta, värien ja kirjasimien valinta ≃ 5%
Järjestä
3. Templaattien, oppaiden ja albumien luominen ≃ 15%
4. Tekstityylien valmistelu ja luominen ≃ 30%
Tuota
5. Tekstien ja kuvien tuominen ja tyylien soveltaminen ≃ 15%
6. Sijoittelu käsin ja tekstin tyypittäminen ≃ 10%
7. Sivun asettelun korjaus ja tarkastus ≃ 15%
8. Vienti PDF-tiedostoksi ja viimeiset asetukset tulostusta varten ≃ 5%

Nämä arviot ajankäytöstä ovat vain suuntaa-antavia ja riippuvat tietenkin projektistasi ja sen ominaisuuksista.

Jos teet lehden, sen tekeminen on nopeampaa ensimmäisen numeron jälkeen, koska askeleet 2-4 on jo tehty (kaikki säännöt on määritelty) ja niitä voidaan käyttää uudelleen tulevissa numeroissa templaatin avulla: aikaa kuluu 50% vähemmän kuin ensimmäisellä kerralla!

1. Lähteiden valmistelu ja tarkastus

Tämä merkitsee kaiken dokumentin sisällön keräämistä, olipa kyse tekstistä tai kuvista, logoista, tekijänoikeustiedoista, tietokannoista tai muista lähteistä, ja näiden tiedostojen organisoimista niin, että löydät ne käyttökelpoisessa muodossa, jonka ohjelma tunnistaa ja jotka ovat tarpeeksi hyvälaatuisia.

Tähän voi liittyä erilaisia toimintoja, kuten tutkimustyö tai kuvien valinta, ehkä puhelinnumerolistan tarkastaminen. Tässä oletamme, että olet valinnut sisällön ennen taiton aloittamista, editointi on tehty ja sinun tarvitsee vain tarkastaa, että kaikki elementit ovat saatavilla ja toimivat. Tämä on ihannetilanne, mutta kokemus osoittaa, että näin on itse asiassa harvoin.

2. Dokumentin formaatin, värien ja kirjasimien valinta

Scribus-projektin aloittaessasi voit ensin valita paperin koon, suunnan ja taiton. Kiinnitä erityistä huomiota tähän vaiheeseen. Jos tahdot luoda dokumentin, josta lukijasi nauttivat, laita itsesi heidän asemaansa. Ota paperi ja taittele se nähdäksesi tuloksen jo ennen kuin aloitat. Kysy itseltäsi: millaisen lopputuloksen saisin?

Hyvä työmenetelmä on valita kaksi tai kolme kirjasintyyppiä (esimerkiksi yksi otsikoille ja yksi leipätekstille) ja kaksi tai kolme väriä, joista voit luoda värikirjaston. Näiden ensimmäisien elementtien avulla olet jo määritellyt tyylin tulevalle taitollesi. Jos graafinen tyyli on määritelty ennalta, tämä työ on yleensä jo tehty.

3. Templaattien, oppaiden ja albumien luominen

Seuraava askel on luoda sivuillesi dokumentin kehykset. Jos luot kirjasen, on tarpeen tarkastaa, että sivujen määrä on jaettavissa neljällä, jotta vältät roikkuvat sivut. Ota joka tapauksessa yhteyttä painotaloosi.

Tämän jälkeen voit luoda sivutemplaatin käyttäen templaatteja (eli vasen sivu ja oikea sivu käyttävät automaattisesti eri marginaaleja ja sivunumeroita). Voit valmistella taittoristikon tai palstojen asettamisen ja valmistella tyyppiobjektisi (esimerkiksi laatikon) luomalla joukon objekteja albumiin (Scribusille ominainen toiminnallisuus, johon varastoidaan usein käytettävät taittoelementit). On hyödyllistä valmistella tietokoneella tehtävä työ muutaman luonnoksen avulla.

4. Tekstityylien valmistelu ja luominen

Teksti ja typografia ovat luultavasti tärkein osa taittoasi.

Työsi suurin osa on palstojen tyylin ja luonteen määrittely ja säätäminen. Se on välttämätön askel, koska vaikka siihen menee aikaa, se on silti olennainen osa dokumentin laatua ja tuottavuuttasi. Luo tyyli ja sovella sitä napsautuksen avulla, jolloin voit muuttaa ja säätää suuria tekstimääriä nopeasti. Luo tyyli, vaikka soveltaisit sitä vain yhteen tekstiriviin: se on valmiina käytettäväksi uudelleen.

Voimme lisätä verkkojen tyylit tässä vaiheessa, mutta ne ovat yleensä pieni urakka.

5. Tekstin ja kuvien tuominen, tyylien soveltaminen

On aika tuoda kaikki sisältö taittoa varten ja soveltaa määrittelemiäsi tyylejä, joihin luultavasti joudut tekemään pieiä säätöjä.

Voit tuoda myös kuvasi ja säätää ne sopimaan tekstiin.

Tässä vaiheessa näet taittosi muotoutuvan. Nyt valmistelu näyttä arvonsa ja tunnet työskenteleväsi nopeasti: hyvä valmistelu perustuen sisällön ja muodon erottamiseen antaa sinun tehdä muutoksia nopeasti ilman että joudut määrittelemään koko dokumentin uudestaan.

6. Taiton asettelu ja typografian tarkastaminen

Siinäpä se, taittosi alkaa lähestyä lopullista asuaan! Suuri osa työstä on tehty, mutta on tarpeen tarkastella yksityiskohtia, ja on edelleen monia viimeistelytoimenpiteitä: kuvien oikeiden sijaintien määrittely suhteessa tekstiin, elementtien painottaminen, rivien lopussa olevien sanojen tavuttaminen, leski- ja orporivit sivujen alussa ja lopussa, välimerkkejä edeltävät välilyönnit, halkeamat palstoissa ja kaikki typografiset yksityiskohdat, joista tulee kaunis taitto ja helposti luettava dokumentti.

Tämä voi olla lyhempi tai pidempi prosessi riippuen taitostasi ja tekstistäsi. Joka tapauksessa tässä vaiheessa tarkastelemme yksityiskohtia ja tämä mahdollistaa dokumentin yleisen graafisen laadun, mikä lisää lukemismukavuutta.

7. Taiton korjaus ja tarkastaminen

Nyt kannattaa tarkastaa dokumentti, lukea se uudelleen ja uudelleen, jotta kaikki taiton ja typografian virheet löytyvät. Tässä vaiheessa havaitset lähteiden todellisen laadun: jos teksti oli huonosti laadittu, tämä osa voi kestää kauemmin kuin sille varattu aika ja olla todella tuskallista. Hyvin tehty taitto korostaa tiettyjä elementtejä, mutta valitettavan usein myös niiden heikkouksia.

Täydellisessä maailmassa tässä tuotannon vaiheessa tekstistä ei pitäisi löytyä virheitä, mutta käytännössä niin tapahtuu melkein aina: taitto raikastaa tekstiä ja voi painottaa tiettyjä ongelmia, joita ei ole aikaisemmin huomattu. Tarkasta vaikutelma tulostimen avulla ja asetut lukijan asemaan. Voit tehdä merkintöjä marginaaliin. Älä sekoita oikolukua ja korjausten tekemistä, koska ne ovat kaksi eri vaihetta. Pyydä muita lukemaan dokumentti, jos mahdollista.

Scribusin tarkastustyökalu voi olla hyvin käyttökelpoinen tässä vaiheessa, sillä se tarkastaa automaattisesti joukon taiton klassisia ja objektiivisia teknisiä virheitä. Auditointityökalu ei tarkasta sisältöä.

8. Vienti PDF-tiedostoksi ja viimeiset asetukset ennen taittoa

Kaikki virheet on nyt korjattu, taittosi on kaunis ja täydellinen! Olet valmistellut dokumenttiasi painoa varten alusta asti, mutta nyt on aika kiinnittää huomiota kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin, jotka varmistavat, että dokumentti menee painajalle oikeassa muodossa ja sitä käytetään tarkoittamallasi tavalla: tämä on viimeinen vaihe esipainotyöskentelyssä, joka alkoi lähteiden keräämisellä.

PDF-tiedoston viennin jälkeen voit lähettää sen painotaloon ja tarkastaa dokumentin oikovedokset. Pian dokumentti on painettu!

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.