FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Tietoturvan perusteet

Johdanto

Globaali verkko

Digitaalinen maailma muuttuu valtavalla vauhdilla. Uudet viestintäteknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia, mutta niitä käyttämällä voi altistaa itsensä ja muut riskeille. Monet aliarvioivat nämä riskit. Tämä pätee varsinkin ihmisiin, jotka asuvat enemmän tai vähemmän totalitaristisissa maissa. Myös suhteellisen vapaissa maissa verkkosurffailijan tietoja voidaan väärinkäyttää muiden toimesta. Väärinkäyttäjiä voivat olla yritykset, hallitukset tai yksittäiset hakkerit. Joskus tietoja voidaan käyttää väärin myös vahingossa.

Kuinka käyttäjä voi suojautua verkossa? Mitkä ovat turvallisia reittejä käytettäväksi? Kuinka henkilökohtaiset tiedot voi turvata? Tämä opas pyrkii käsittelemään tärkeimmät verkon tietoturvaan liittyvät ongelmat. Jokaisen kannattaa valita oma "turvallisuustasonsa". Arkaluontoisia lähteitä käyttävällä journalistilla voi olla tarve tiukempaan tietoturvaan kuin tavallisella verkon käyttäjällä.

Salakuuntelija

Voiko teknologiaan luottaa?

Huomaa!Kun viesti kulkee suullisesti, täytyy kontaktihenkilöt tuntea henkilökohtaisesti, jotta heihin voi luottaa. Verkossa täytyy tuntea teknologia, jotta siihen voi luottaa. Teknologiatkin voivat vuotaa tietoja tai vääristellä viestiä. Teknologioihin liittyy erilaisia luottamussuhteita: jotkin järjestelmät ovat muita turvallisempia, joitain voidaan muutella, ja joitain on paras vältellä. 

Tämä opas yrittää käsitellä näitä eri tasoja antamalla käytännönläheisiä esimerkkejä digitaalisen viestinnän ja tiedon turvaamisesta. Lukijoille tarjotaan peruskurssi digitaalisesta viestinnästä ja tietoturvasta. Perusperiaatteet ovat seuraavat:

  1. Mikään menetelmä ei ole täysin turvallinen;
  2. Täytyy ymmärtää kuinka teknologia toimii ja miten se toimii, jotta se toimii toivotulla tavalla;
  3. Teknologiaa tarvitaan turvalliseen viestintään: perustyökaluja tai kehittyneempiä laitteita, tilanteesta riippuen.

Tiedon nopea vanheneminen

VALO-opasDigitaalista maailmaa käsittelevät julkaisut vanhenevat nopeasti. Tänään toimiva ratkaisu voi olla vakava uhka huomenna. Tämän vuoksi olemme luoneet tämän oppaan avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaan. Sitä voi helposti päivittää ja kaikki ovat vapaita päivittämään, laajentamaan ja uudelleenjakelemaan sitä. Tämän kirjan keskiössä ovat vapaat ja avoimen lähdekoodin työkalut.

Monet oppaat käsittelevät digitaalisen aikakauden viestintäturvallisuuden eri puolia. Olemme yhdistäneet tietomme olemassaolevien julkaisujen kanssa ja tekstejämme voidaan myös käyttää uudestaan ja päivittää. Tämä on FLOSS Manualsissa olevan kierrätettävän materiaalin hyvä puoli - tulee helpommaksi tehdä tämän alan oppaita, kun on mahdollista yhdistellä ja päivittää valmiita tekstejä tämän työkalun avulla.

Agent SmithTämä käsikirja pyrkii tarjoamaan kaikille ymmärryksen siitä, miten he voivat turvata itsensä ja ne ihmiset, joiden kanssa he kommunikoivat. Se pyrkii myös tarjoamaan näkemyksen suojakeinojen rajoista, jotta ihmiset voivat tehdä järkeviä päätöksiä. 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.