FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OpenStreetMap suomeksi

OpenStreetMapin tietomalli

OpenStreetMapin tietomalli

OpenStreetMapin tietomalli on tehokas ja yksinkertainen tapa esittää maantieteellistä tietoa. Tietomallin ymmärtämys antaa sinun toimia vuorovaikutuksessa raakamuotoisen OpenStreetMap-tiedon kanssa, jotta voit muokata sitä formaatteihin, jotka sopivat paremmin käyttötarkoitukseesi. Tahdot ymmärtää tietomallin, jos olet kirjoittamassa karttaeditoria, muuntamassa OpenStreetMap-tietoa muotoon, jota voi käyttää sovelluksessa, tai jos mikään olemassaolevista ohjelmistotyökaluista ei tarjoa tahtomaasi toiminnallisuutta.

Perinteisissä karttatietojärjestelmissä karttatieto on esitetty kolmessa eri muodossa: piste on yksi koordinaattien määrittämä sijainti avaruudessa, viivajono on viiva, joka esittää tietä tai rajaa, ja polygoni on suljettu alue. Näitä maantieteellisiä muotoja kuvaileva tieto lisätään yleensä jälkikäteen toissijaisessa tietokannassa. OpenStreetMapissa nämä konseptit on muutettu noodeihin, reitteihin ja suhteisiin, joiden lisäksi on olemassa tägejä jokaisen muodon kuvailuun. Tämä luku esittelee nämä OpenStreetMapin konseptit tarkemmin. 

Tämä on pidemmälle päässeille soveltuva aihe, mutta jos aiot kaivautua syvemmälle OpenStreetMap-tiedon käyttöön, ehkäpä tehdäksesi jonkin mielenkiintoisen sovelluksen, jota ei ole vielä olemassa, tai parannellaksesi nykyistä työkalua. Se auttaa sinua, jos tavoitteena on karttatiedon matalan tason hallinnointi, jos olet joko työskentelemässä staattisen tiedon kanssa tai vuorovaikutuksessa OpenStreetMap API:n kanssa, kuten esimerkiksi vuorovaikutteisen REST API:n, jota käytetään OSM-tiedon muokkaamiseen. Oppiaksesi lisää REST API:sta voit käydä wikisivulla http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6.

Tägit

Tägit ovat merkkijonojen "avain-arvo"-pareja, jotka voidaan tarvittaessa liittää jokaiseen maantieteelliseen elementtiin OpenStreetMapissa. Nämä tägit kuvaavat kohdetta, johon ne on liitetty, ja voivat olla mikä tahansa merkkijonopari, jonka pituus on korkeintaan 255 merkkiä, ainoana rajoituksena on se, että avainten täytyy olla ainutlaatuisia yhden elementin sisällä. Jos kohteeseen ei ole liitetty tägejä, suurin osa karttatiedon renderöinneistä ei näytä kyseistä kohdetta. 

Noodit

Pisteitä maapallolla kutsutaan noodeiksi ja niitä edustaa leveys- ja pituusaste ja niin monta tägiä kuin on tarpeen. Noodi voi olla esimerkiksi kauppa, bussipysäkki, penkki tai postilaatikko. Noodi ilman tägiä on aina toisen elementin alielementti.

Tiet

Järjestetty lista noodeja on tie. Tiessä on korkeintaan 2000 noodia, jotta työkalut ja käyttäjät eivät rasitu liikaa hyvin suurien rakennelmien kanssa, joita on vaikea muokata. Niitä käytetään esittämään lineaarisia kohteita, kuten polkuja, teitä, junaratoja ja voimalinjoja.

Alueilla ei ole tiettyä tietotyyppiä, ne ovat vain suljettuja teitä, joissa ensimmäinen noodi on sama kuin viimeinen noodi. Niitä käytetään esittämään rakennusten ääriviivoja, polkuja ja maan käyttöä.

Relaatiot

Relaatiot ovat järjestettyjä noodien, teiden tai relaatioiden listoja. Jokainen relaation jäsen omaa valinnaisen roolin, joka antaa lisätietoa kyseisestä alielementistä. Nämä roolit ovat korkeintaan 255 merkkiä pitkiä merkkijonoja, aivan kuin tägien arvot. Relaatiot voivat edustaa tietä tai pyöräreittiä, rajoituksia kääntymisessä, hallintoalueen rajoja, riippuen niihin liitetyistä tägeistä.

Sinun pitäisi muistaa, että relaatiot eivät ole kategorioita, eikä niitä pitäisi käyttää pelkästään ryhmittämään asioita yhteen. Sinun pitäisi luultavasti käyttää niiden sijasta tägiä ryhmittämään joukko asioita yhteen. Lisätietoa tästä asiasta löydät osoitteesta http://wiki.osm.org/wiki/Relations/Relations_are_not_Categories.

Identifikaatio

Jokainen edellisiin kolmeen ryhmän kuuluva elementti OpenStreetMap-tiedossa on identifioitu yksilöllisellä id-numerolla. Näillä numeroilla ei ole muuta tarkoitusta kuin mahdollistaa yksittäisiin kohteisiin viittaaminen, ja niillä ei ole mitään erityistä merkitystä. Relaatio tai tie käyttää näitä identifioijia viittaamaan alielementteihinsä. Kahden tien voidaan sanoa kohtaavan vain, jos ne viittaavat samaan noodin identifioijaan, pikemminkin kuin kahteen noodiin, joilla on sama koordinaatti. Suljettujen teiden, jotka edustavat alueita, täytyy viitata samaan noodin identifioijaan kaksi kertaa.

OpenStreetMapin tiedostoformaatit

OpenStreetMapin tiedostot jaellaan perinteisesti XML-muodossa, joka esittää noodin, tien ja relaation ominaisuudet käyttäen yksinkertaista skeemaa. Ilman pakkausta tämä XML-formaatti voi olla hyvin suuri, joten se jaellaan yleensä käyttäen tehokasta pakkausalgoritmia, kuten gzip tai bz2. Useimmat OSM XML-tietoformaattia varten suunnitellut työkalut voivat myös käsitellä pakatun XML-tiedon. 

XML-parsimisnopeuden ja koko-ongelman ratkaisemiseksi luotiin Google Protocol Buffers -projektia käyttävä erillinen formaatti pakkaamaan mahdollisimman paljon OSM-tietoa binääritiedostoon. PBF-formaatti mahdollistaa datan pakkaamisen vielä pidemmälle kuin gzip ja bz2, ja mahdollistaa paljon nopeamman prosessoinnin kuin pakattu XML. Kirjastoja on saatavilla eri kielille tämän tiedostomuodon lukemiseksi.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.